Basistraining projectschrijven gelanceerd voor inwoners Brokopondo

Een basistraining projectontwikkeling is 16 maart gestart voor geselecteerde deelnemers uit het Brokopondo-gebied met als doel hen vaardigheden bij te brengen voor het aanvragen van financiering via het SEMIF Fonds (Suriname Environmental Mining Foundation). 

Dit fonds, gefinancierd door Rosebel Gold Mines N.V., met een budget van 5 miljoen USD, richt zich op de ondersteuning van de bevolking van Brokopondo. De training, die vijf zaterdagen duurt, beoogt de deelnemers in staat te stellen succesvol projectvoorstellen te schrijven en af te ronden met een volledig projectdossier. 

Met de training en speciaal ontwikkeld communicatiemateriaal streeft men ernaar de slagingskans van projectaanvragen uit dit gebied te vergroten.

error: Kopiëren mag niet!