De kleine regentijd nadert en dus ook weer het gejammer van bewoners

We naderen de zogenoemde kleine regentijd en dus een voorbode voor wateroverlast, ondergelopen wegen, straten, trenzen en percelen. Een deel van die overlast kan voorkomen worden, wanneer mensen nu eens eindelijk stoppen met het dumpen van allerlei afval in vooral trenzen. Iedereen kent de beelden van ondergelopen trenzen die vol zijn gedumpt met vooral plastic petflessen en blikjes. Maar, iedereen weet ook dat dit lokaal menselijk gedrag zich al vele decennia voordoet en dat de mens hier wat dat betreft kennelijk niet verandert. En toch, zijn het dezelfde dumpende mensen die bij hoog en bij laag jammeren en schreeuwen dat hun erf weer is ondergelopen. 

Niet beboet

Daartegenover moet gesteld worden dat afvaldumpers, waar ze hun rotzooi dan ook smijten, niet worden gestraft, geen boete krijgen. Overal  in het land, ook in het binnenland, zie je afval in bermen, in het bos, zelfs grofvuil zoals kapotte vrieskasten, koelkasten, wasmachines en zelfs autowrakken, overwoekerd door de natuur.

Wanneer een dumper bekend is, dan wordt die persoon gevraagd het afval zelf te verwijderen en ‘behoorlijk’ toegesproken, maar krijgt geen boete. De samenleving vindt echter dat iemand die wet- en regelgeving overtreedt, conform die wet- en regelgeving moet worden beboet. 

“Eigenlijk meteen beboeten”

Eind maart 2021 zei de bewindsman van Openbare Werken (OW), Riad Nurmohamed, in Dagblad Suriname, dat mensen die vuil hebben gedumpt, ‘eigenlijk meteen’ beboet moeten worden. “De Milieupolitie heeft verregaande bevoegdheden, dus ze kunnen inderdaad gelijk beboeten en dan moet men onmiddellijk betalen. Voor wat betreft het vuil, meestal is het zo, dat je iemand meestal eerst aanspreekt en als dat opgelost wordt, dan hoef je niet over te gaan tot andere acties. Dus dat is normaal gebruik. Maar een persoon leert niet af, een tweede of derde keer wel. Wanneer wij van OW ons beleid ook heel goed duidelijk hebben en het hele volk het ook weet.” Volgens minister Nurmohamed, eind maart 2021, zijn er “verschillende redenen waarom mensen hun vuil dumpen, dus je wilt ook niet vervelend zijn”. “Men zoekt de kortste weg en vooral in de arme wijken heb je een probleem. Daar heb je verschillende mensen op het erf, zaken zijn soms een beetje afhankelijk van elkaar. Soms is men niet zelf de oorzaak van het vuil, maar zijn andere mensen dat. Dus we willen eerst met goede voorlichting beginnen en dan wil ik inderdaad overgaan tot een harde maatregel.”

Inmiddels is het november 2023 maar van welke harde maatregel dan ook tegen afvaldumpers lijkt nog steeds geen sprake te zijn. Het heeft meer weg van pappen en nathouden, vriendelijke woorden.

“Boetes belachelijk en compleet ineffectief”

Zijn toenmalige collega Silvano Tjon-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu zei in hetzelfde artikel in Dagblad Suriname (eind maart 2021) in een reactie, dat de huidige boetes “belachelijk en compleet ineffectief zijn”. Hij kon zich dus voorstellen dat een districtscommissaris een vuildumper vraagt om zelf zijn gedumpt vuil op te ruimen en geen boete uit te delen en het kenbaar maakt via social media. “De boetes zouden eigenlijk verhoogd moeten worden. Ik kan mijn frustraties bij een districtscommissariaat voorstellen. Het lijkt me nu effectiever door gedumpt afval te laten verwijderen. We moeten niet onderschatten het aspect van inflatie. Alles wordt duur, mensen kunnen geen pick-up huren om bijvoorbeeld hun grofvuil op te laten halen en kiezen ervoor om dat afval te dumpen. Natuurlijk, het kan beter, ook aan de kant van de burgers. Maar, het kan ook gebeuren dat je een pick-up huurt en dat vervolgens de chauffeur het opgehaalde vuil gewoon ergens in de buurt dumpt en dan krijg jij de schuld.”

De minister liet toen ook weten, dat er een studie zou worden verricht van het hele afval-gebeuren. “Hoe manco’s kunnen worden aangepakt.”

Of er daadwerkelijk een studie is verricht is vooralsnog onduidelijk.

Hardnekkig en onoplosbaar

Wat wel duidelijk is, is dat het afvaldump-probleem zeer hardnekkig is en zelfs onoplosbaar. Immers, het is het menselijk gedrag dat hieraan ten grondslag ligt. En, helaas lijkt het dumpen van afval in de genen van veel mensen te zitten. Het lijkt in het dna van veel mensen te zitten. 

Dan kan het ministerie van OW of welk ander betrokken ministerie dan wel allerlei studies laten verrichten en misschien met mooie plannen komen, het menselijk gedrag lijkt nauwelijks veranderbaar te zijn. 

Jammeren en vingerwijzen

Mensen zullen bij wateroverlast op het erf of straten blijven jammeren en met een beschuldigende vinger naar de overheid wijzen, terwijl zij, die jammerende bewoners, vaak zelf debet zijn aan de wateroverlast veroorzaakt veelal door hun eigen gedumpte afval in trenzen langs percelen – waardoor die trenzen, duikers, verstopt raken.

PK

error: Kopiëren mag niet!