Directeur Staatsolie in de spotlight

De afgelopen weken heb ik met verbazing naar de Surinaamse radiostations in Nederland zitten luisteren. De gasten die worden uitgenodigd brengen zaken ter sprake, die niet op feiten zijn gestoeld of een verkeerde voorstelling van zaken weergeven. Ik ben van mening, dat de programmamakers de gasten kritisch moeten benaderen en ook tegen de gasten durven te zeggen, dat zij met bewijzen moeten komen, indien zij bijvoorbeeld vinden dat er corruptie bij een bedrijf plaatsvindt. Dus de gast moet iets naar voren brengen, indien de zaak op waarheid berust en de gast moet met een hard bewijs komen. Dus eerst het bewijs aan de programmamakers geven en daarna het gesprek live op de radio aangaan.

De afgelopen weken zie ik, dat een aantal personen sommige mensen in een kwaad daglicht willen plaatsen. Ik geef een voorbeeld.

De heer Annand Jagesar is de directeur van Staatsolie Maatschappij N.V. Hij is de laatste tijd heel vaak in de media geweest, daar hij een toelichting moest geven over de deal van Staatsolie met Total Energies. In de media heeft hij het naar mijn mening goed gedaan. Hij praat zeer beheerst en geeft duidelijke antwoorden. Hij geeft de reden aan waarom het contract met Total Energies niet op de website van Staatsolie gepubliceerd kan worden. Wel heeft hij aangegeven, dat de regering en de DNA het contract onder ogen hebben gehad.

En wat zie je gebeuren. Een aantal mensen vindt dat niet genoeg en eisen openbaarmaking van het contract. Waarom eisen zij dat? De mensen, die het contract willen zien, geven aan, dat de natuurlijke hulpbronnen (in dit geval olie en gas) van de staat Suriname zijn en dat de burgers het recht hebben om het contract in te zien. Ik ben van mening, dat de DNA de burgers van Suriname vertegenwoordigt en dat Staatsolie aan zijn plicht heeft voldaan om het contract aan de DNA van Suriname te geven. De President en de regering van Suriname hebben het contract ook gekregen. De Surinaamse overheid heeft alle aandelen van Suriname.

Dan gebeurt er iets, dat ik niet kan verklaren. Een aantal mensen in en buiten Suriname (Surinaamse diaspora) beticht de heer Annand Jagesar van corruptie. Een gast buiten Nederland werd door de programmamaker van een radiostation in Rotterdam/Nederland kritisch ondervraagd. De gast had geen bewijs van corruptie en kwam met zijn “analyse van corruptie”. Het was geen bewijs van corruptie wat de gast in dat programma ter sprake bracht. Hij vond ook, dat de directeur ongeschikt is om Staatsolie te leiden.

En nu de feiten. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. behaalde in het boekjaar 2021 een geconsolideerde bruto-omzet van US$ 558 miljoen. De winst voor belastingen bedroeg US$ 212 miljoen. In het boekjaar 2022 was de geconsolideerde bruto-omzet US$ 840 miljoen. De winst voor belastingen bedroeg US$ 430 miljoen. Staatsolie heeft in 2022 US$ 320 miljoen in de staatskas van Suriname gestopt (in 2021 was de bijdrage US$ 186 miljoen). De heer Annand Jagesar heeft tijdens het congres van Stichting FinanceSuriname op zaterdag 28 oktober 2023 100 minuten lang een interactieve sessie gehad met de deelnemers van het congres. De lezers van dit artikel kunnen op het YouTube kanaal van Stanvaste radio de opnamen bekijken en beluisteren. De lezers kunnen zelf nagaan, dat de heer Annand Jagesar weet waarover hij praat.

Ik heb respect voor de heer Jagesar en ben ervan overtuigd, dat hij zijn werk als directeur van Staatsolie goed vervuld. Voor het boekjaar 2023 zal er weer een groot bedrag van Staatsolie in de staatskas van Suriname komen. Indien de mensen, die vinden, dat het geld niet goed besteed wordt door de Surinaamse overheid, moeten de mensen geen verhaal halen bij de heer Jagesar, maar bij de regering van Suriname. De heer Jagesar heeft niet de bevoegdheid om de Surinaamse regering te vertellen op welke wijze het afgedragen geld besteed moet worden. Dat is de bevoegdheid van de Surinaamse overheid.

Tot besluit: Programmamakers (media) moeten eerst van te voren met de potentiële gasten praten en hen aangeven, dat de onderwerpen onderbouwd moeten worden met bewijzen. Indien de gasten geen bewijzen hebben, dan gaat het gesprek niet door.

Dennis Lapar

Directeur van Stichting FinanceSuriname

error: Kopiëren mag niet!