Fernandes Bottling wil binnen zeven jaar alle verkochte plastic flessen recyclen

Het streven van Fernandes Bottling is om in 2030 honderd procent van de flessen welke zij op de markt brengt weer in te zamelen voor recycling. Het bedrijf heeft een traject hiervoor uitgezet. Ayida Slooten, Corporate Communications Manager van Fernandes Bottling, bevestigt dat het doel is om binnen zeven jaar de plastic flessen die het bedrijf heeft verkocht te hebben gerecycled. Fernandes Bottling wil voor dit jaar en het komend jaar de inzamelingsfaciliteiten uitbreiden door het hele land. 

“Momenteel hebben wij ons gericht op Groot Paramaribo en dit jaar willen wij in meer districten bezig zijn.” Slooten zegt, dat meer inzamelbakken en meer bewustwordingsactiviteiten georganiseerd zullen worden. “Om meer van wat wij verkopen op te kunnen halen”, licht Slooten toe. Het bedrijf is op dit moment nog ver van het doel, laat de Corporate Communications Manager weten. “De bakken worden in opdracht van ons gemaakt en in overleg met de districtscommissaris en andere betrokkenen geplaatst.” Er is een samenwerking met stichting SuReSur, die ervoor zorgt dat de bakken worden geleegd en vervolgens naar het recyclebedrijf worden gebracht.

Bewustwording

Voor de bewustwording is er nog een lange weg te gaan, hoewel Slooten benadrukt, dat in vergelijking met tien jaar terug sprake is van verbetering onder de bevolking. “Het bewustzijn groeit, maar het is nog een kleine groep. Het gros van de bewoners is zich er nog niet van bewust wat het effect is van plastic in het milieu en wat het betekent voor de gezondheid.” Bovendien wijst Slooten er op, dat als het plastic niet gescheiden kan worden het ook niet mogelijk is om het te recyclen.

Investeren

Het bedrijf wil deel zijn van de oplossing en niet van het probleem. Slooten: “De schaal waarop we produceren maakt dat we erg zichtbaar zijn, dat kan je zo laten, want de flessen gooien wij niet op straat.” Het bedrijf benadrukt echter de maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. “We zijn een bedrijf dat maatschappelijk verantwoordelijk bezig wil zijn, omdat wij iets terug willen doen voor de samenleving. We willen niet alleen nemen, wij willen ook teruggeven.” Om deze reden verduidelijkt Slooten, dat het bedrijf de verantwoordelijkheid neemt en de situatie niet zo wil laten. “Uiteindelijk zijn wij geen recycle bedrijf, waardoor we samenwerken met anderen binnen de sector en de overheid”, aldus Slooten.

Schade aan het milieu

Plastic is een van de grootste bedreigingen voor het milieu en kan hieraan schade toebrengen. Het kan directe schade veroorzaken. Plastic wordt zeer traag afgebroken door het milieu. Soms duurt het wel langer dan honderd jaar. Eenmaal in de natuur terechtgekomen plastic blijft lang liggen, terwijl het voor verstoppingen zorgt van waterafvoer. Plastic kan ook in bepaalde voedselketens terecht komen en de voortplanting van dieren verstoren.

Indirecte schade treedt op wanneer de bestanddelen van plastic,zoals oliën en andere chemische stoffen, bij de productie van plastic worden uitgestoten en in het milieu terecht komen. Dit leidt tot vervuiling van de lucht, het water en de bodem. De productie van plastic gaat ook gepaard met veel energie gebruikt, het gevolg hiervan is een toename van de uitstoot van broeikasgassen.

Duur

Zoals gezegd kan het wel meer dan honderd jaar duren voordat plastic in het milieu volledig afbreekt. De exacte tijd hiervoor is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de omgeving, het soort plastic, de beschikbare hoeveelheid licht en water waaraan het plastic is blootgesteld.

RB

error: Kopiëren mag niet!