Update OW van bouw brug over Corantijnrivier – Brug nog op papier, eerste schop met grond nog in

De eerste resultaten in de samenwerking tussen Guyana en Suriname om gezamenlijk een brugverbinding over de Corantijnrivier te realiseren, worden afgeleverd. Na een traject van voorbereidingen werd op 4 mei 2022 het ingenieursbureau WSP Caribbean opdracht gegeven om de nodige voorstudies te doen. De opdrachtgever voor dit onderzoek is de regering van Suriname, zo meldt het ministerie van Openbare Werken (OW) woensdag 25 januari.

Uit het persbericht van OW blijkt, dat tot vandaag de dag de bouw van de brug over de Corantijnrivier niet verder is dan allerlei concept rapporten en studies. In een opsomming meldt het ministerie wat er tot nu toe zoal is gedaan om uiteindelijk daadwerkelijk een brug te kunnen gaan zien. De eerste schop moet feitelijk nog steeds de grond in – nog niet eens is bekend welk bedrijf de brug gaat bouwen – en er zullen ook nog zeker ‘harde noten’ gekraakt moeten worden met Guyana over met name tot welk grondgebied de brug gaat behoren en wie waar het verkeer gaat controleren….. Hieronder de verdere tekst van het OW-persbericht.

De brug

Het tracé van de brug was al bekend uit een eerdere studie; deze loopt van South Drain via een 43 meter hoge en 2.100 meter lange brug naar het lange Eiland. De weg over het Lange eiland wordt ongeveer 2.200 meter lang en vervolgens verbindt een lage brug met een doorvaarthoogte van 6 meter en 1.100 meter lengte het Lange eiland met Guyana ter hoogte van Moleson Creek. De brug wordt een tweebaans verbinding met een totale dekbreedte van circa 12 meter. Inmiddels is een aantal voorstudies gerealiseerd of in een ver stadium. De verkeerstudies zijn afgerond. Alle grondmechanische proeven zijn verricht, waaronder sonderingen en boringen tot 60 meter diepte. 

De topografische studies zijn grotendeels afgerond en het digitale terrein model, waarbij het gehele terrein qua exacte hoogte en positie in kaart is gebracht middels het scannen vanuit de lucht met een drone (LIDAR), is geleverd. Hydrografische metingen hebben de rivierdiepten in kaart gebracht. Zowel het grondmechanische veldwerk als de topografische opnamen waren door moeilijk terrein (Lange Eiland) en de natte weersomstandigheden niet eenvoudig, daardoor is het werk vertraagd. 

Financiën 

Financiële (voor)studies zijn in concept ingediend. Middels een wiskundig model met variabele invoerparameters kunnen verschillende scenario’s worden doorgerekend, bijvoorbeeld met verschillende bouwkosten, rentepercentages en tolinkomsten. 

Juridisch

Met betrekking tot de juridische aspecten is een rapport in concept uitgebracht waarin een toekomstige overeenkomst tussen beide landen wordt voorgesteld. Dat de gehele brug/wegverbinding voor circa 90% op Surinaamse grond ligt, wordt daarbij niet vergeten. Op milieugebied is het eerste ‘Scooping’ rapport bij het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) ter goedkeuring ingediend. Het rapport geeft aan wat de gevolgen van de bouw van de brug voor het milieu kan hebben. 

Voorontwerpen nu gestart

De voorontwerpen van de bruggen en wegdelen is nu van start gegaan. Eind februari 2023 worden de tot dan toe geleverde resultaten aan de regering van beide landen (in afzonderlijke vergaderingen) gepresenteerd. Zoals gemeld zijn de grondproeven en topografische opnamen uitgelopen en wordt het project (de WSP-opdracht) vermoedelijk pas begin april 2023 opgeleverd. 

Keuze uit vijf aannemers

Als tweede spoor werden aannemers uitgenodigd om zich te pre-kwalificeren voor de realisatie (de bouw) van het project en wel volgens het public-private-partnership model “Design-Build-Finance-Operate-Maintain”. In dit model wordt de financiering geregeld door de aannemer (investeerder), waarna deze investeerder concessierecht voor bijvoorbeeld 30 jaar krijgt. De ingekomen aanmeldingen werden afzonderlijk door Guyana en Suriname beoordeeld. Vervolgens werden in een gezamenlijke vergadering van beide landen de beoordelingen vergeleken en werd in goed overleg tot een gezamenlijke eindconclusie gekomen. Vijf grote aannemers hadden zich gemeld. Allen hebben zich gekwalificeerd voor het doen van een volledige aanbieding. De vijf aannemers zullen worden uitgenodigd tot het doen van een volledige aanbieding (“Full Proposal”) nadat de voorstudies zijn voltooid.

error: Kopiëren mag niet!