Studiegroep presenteert aan president, ministers en Assembleeleden tussentijds verslag wijziging Kiesstelsel

Inhoud verslag niet bekendgemaakt

President Chandrikapersad Santokhi heeft dinsdag 24 januari op zijn Kabinet in aanwezigheid van enkele ministers en parlementariërs een onderhoud gehad met de Studiegroep Aanpassing Kiesstelsel. Het staatshoofd had enkele weken na de uitspraak van het Constitutioneel Hof (CHof) op 5 augustus 2022 inzake wijziging van het Kiesstelsel een studiegroep in het leven geroepen, die belast werd met het bestuderen van de toetsing van het hof. 

De studiegroep, geleid door mr. Hans Lim A Po sr., heeft nu  haar bevindingen in een een tussentijds verslag betreffende een (aan)gepast Kiesstelsel vastgelegd en gepresenteerd aan de president.

“Deugdelijk document”, maar inhoud niet bekend

Bij haar installatie op 30 augustus 2022 had de groep van president Santokhi meegekregen om zich op korte termijn over het besluit van het CHof te buigen en met zichtbare resultaten te komen. ”We hadden afgesproken dat we dat binnen vier maanden zouden doen en dat hebben we ook op tijd gedaan”, aldus voorzitter Lim A Po. Hij zei ook, dat de signalen die zijn verkregen van het staatshoofd, ministers en parlementariërs erop neerkomen, “dat het een deugdelijk document is, goed onderbouwd en een dat waarschijnlijk ook nuttig kan zijn in de verdere vormgeving van de politieke democratie in dit land door een goed kiesstelsel te introduceren. Dus we zijn on the right track.”

Voortbouwen

Hij sprak verder van constructieve opmerkingen, waar de studiegroep verder op zal voortbouwen. De volgende stap wordt waarschijnlijk het verdedigen van het document in een ruimer kader en voor een ruimer forum. “Ik denk dat we gewoon zo door moeten werken en op gegeven ogenblik komt het eind in zicht. Ik denk dat het niet erg lang meer gaat duren.” Het vorengaande is te lezen in een dinsdag uitgebracht persbericht van de Communicatie Dienst Suriname, CDS.

Geen transparantie

Maar, het persbericht gaat met geen woord, geen letter, in op de inhoud van het tussentijds verslag en juist dat zouden burgers graag willen weten. Daarenboven gaat het om een belangrijk issue en dan verwacht de samenleving toch de nodige transparantie. Het tussentijds verslag zou gewoon online moeten verschijnen. De CDS bericht feitelijk slechts met vele woorden, dat een verslag is overhandigd. Verder heeft het persbericht geen inhoud en om het wat op te sieren werden maar liefst  vier foto’s van de presentatie van het rapport naar media gestuurd om her toch nog iets te laten lijken.

Taken studiegroep

De presidentiële studiegroep had als opdracht gekregen:

– het bestuderen en analyseren van het besluit van het Constitutioneel Hof d.d. 5 augustus 2022, zaaknummer: CH-02;

– het in kaart brengen van de consequenties van het besluit van het Constitutioneel Hof met betrekking tot het Kiesstelsel;

– het doen van voorstellen en presenteren van opties voor de aanpassing van het Kiesstelsel, met inachtneming het besluit van het constitutioneel Hof, en

– het adviseren van de regering ter zake de te nemen vervolgstappen als gevolg van dit besluit middels de ontwikkeling van een tijdslijn en actieplan.

De historische toetsing bij Constitutioneel Hof

Het Constitutioneel hof had een belangrijke en historische toetsing gedaan van de kiesregeling in relatie tot fundamentele nationale, regionale en internationale wetgeving. Deze toetsing vond plaats op verzoek van advocaat Serena Muntslag-Essed, op grond van artikel 12 lid 4 sub b van de wet Constitutioneel Hof. Het verzoek aan het Hof was om artikel 9 tot 24 van de Kiesregeling te toetsen aan de artikelen 8, 33 en 61 van de Grondwet, het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (BUPO), de artikelen 25 en 26 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM) en de artikelen 23 en 24 van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

Het besluit van het Hof kwam erop neer, dat de artikelen 9 tot 24 van de Kiesregeling in strijd zijn met de artikelen 8 en 55 van de Grondwet, 25 sub b en 26 IVBPR (Internationaal Verdrag Burger en Politieke Rechten) en artikel 1 jo. 23 jo. 24 AVRM (Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens), terwijl het Hof ten aanzien van de genoemde bepalingen van de Kiesregeling geen strijdigheid acht met de artikelen 61 van onze Grondwet en 25 sub a en c van BUPO.

Goede nota genomen

De regering had goede nota genomen van deze toetsing en zou alles in het werk stellen om uitvoering, door aanpassing van bestaande wetgeving en eventueel de goedkeuring van nieuwe wetgeving, tijdig gerealiseerd te krijgen.

Nu ligt er een tussentijds verslag van de presidentiële studiegroep, dat dinsdag dus aan de president, ministers en Assembleeleden is gepresenteerd. Het is onduidelijk of de inhoud van dit verslag ook spoedig gedeeld gaat worden met de kiezers, met de samenleving.

PK

error: Kopiëren mag niet!