Suriname stap dichterbij compliance CFATF-regels met Wet AML

Met de goedkeuring van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering door de Nationale Assemblee donderdag 17 november, heeft Suriname een belangrijke stap dichterbij gezet bij de naleving (compliance) van aanbevelingen van de Caribbean Financial Action TaskForce (CFTATF). De wet is met algemene (28) stemmen aangenomen. 

Het door Suriname nog af te leggen traject om te voorkomen dat het op de zwarte lijst (black list) of grijze lijst (grey list) terechtkomt van het internationaal financieel verkeer, is echter nog niet volledig doorlopen.  Er moeten nog drie wetten door het parlement worden goedgekeurd. Het gaat om de Wet Casinowezen, de Loterijwet en de Wet Toezicht en Controle op Kanspelen. De  behandeling van deze wetten wordt komende week voortgezet. De goedkeuring door het parlement van deze wetten geniet hoge prioriteit, omdat van 27 november tot en met 1 december op de Cayman Islands de 55e plenaire vergadering wordt gehouden van de CFATF. 

Landen Evaluatierapport 

Op deze vergadering  staat de behandeling van het Landen Evaluatierapport van Suriname op de agenda. Het CFATF zal dan vaststellen of Suriname in voldoende mate heeft voldaan aan eerder gedane aanbevelingen om een effectief en efficiënt systeem te implementeren in het kader van het voorkomen en bestrijden van geld witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Een niet-positieve beoordeling van Suriname zal ertoe leiden, dat Suriname mogelijk op de grijze lijst en in het ergste geval op de zwarte lijst terecht komt van het internationaal financieel verkeer. In het ergste geval raakt Suriname in het internationaal financieel verkeer geïsoleerd en zal dit desastreuze gevolgen hebben. Internationale financiële transacties met- en vanuit Suriname worden dan onmogelijk. Voor de financieel-economische ontwikkeling van het land betekent zulks een ramp. Wat de gevolgen hiervan in de praktijk van alledag kunnen zijn heeft de samenleving pas nog kunnen ervaren, toen girale overboekingen van deviezen naar het buitenland ernstig werden bemoeilijkt dan wel onmogelijk werden. Dit kwam omdat Suriname c.q. de Centrale Bank van Suriname (CBvS)  in de periode daarvoor geen cash geldverzendingen naar het buitenland heeft kunnen verrichten.

Dit is het resultaat van de inbeslagname van een geldzending van Euro 19,5 miljoen op 17 april 2018 op de luchthaven Schiphol door de Nederlandse Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD). De inbeslagname gebeurde wegens verdenking van witwassen. Deze geldzending was een paar dagen daarvoor per vliegtuig uit Suriname op Schiphol aangekomen en had als eindbestemming Hong Kong. Het geld zou daar worden omgezet in giraal geld en vervolgens aan de liquide middelen van de handelsbanken worden toegevoegd. Het geld is eigendom van drie Surinaamse handelsbanken. De CBvS was de “shipper” van het geld.

SS   

error: Kopiëren mag niet!