Srefidensi – KTPI wordt het hof gemaakt

Gedurende onafhankelijkheidsmaand november 2022, wordt nagegaan, hoe het de Republiek Suriname is vergaan gedurende de afgelopen 47 jaar.

Grijze mannen

Een onderonsjes van landgenoten van Javaanse afkomst die op 25 november 1975 Onafhankelijkheidsdag op een leeftijd waren waarop de mens voor zichzelf dient te kunnen oordelen. Een groep mensen die door uitsterving steeds kleiner wordt. Er werd ronduit gesproken door de grijze mannen.

Bezinning

“De stemming rond Srefidensi 2022 is mineur. Er is weinig animo. Het vaderland is door toedoen van zijn kinderen in de intensive care beland. Wat moeilijk is opgebouwd wordt afgebroken. Armoede grijpt om zich heen. Bedroefdheid en depressie leggen een domper op de samenleving. Er doen zich maatschappelijke stoornissen voor.  Er is geen reden om te fuiven. Suriname is bovendien platzak en kan de bloemetjes niet buiten zetten. Nationale bezinning is op z’n plaats.”

De kern van het probleem

“De schoen wringt niet alleen economisch en materieel. Tekortkomingen in het onderwijs, de gezondheidszorg en overige gebieden dragen ook bij aan de nood. Er zijn meer angels. De kern van het probleem zou kunnen liggen in de aard van de opvoeding, de levenswijze van de mens, stervelingen die elkaar bekampen.”

Srefidensi viering in Nederland

“Het heeft er veel van, dat Surinamers die zich in het buitenland bevinden de onafhankelijkheid uitbundiger zullen vieren dan die hier te lande. In Nederland bijvoorbeeld gaan er sedert september en oktober bekendmakingen en uitnodigingen de deur uit. Er staan gebedsdiensten, lezingen, discussie, voordrachten, tentoonstellingen, zang, muziek, dans eten en drinken en wat dies meer zij op het programma.”

Belangrijke datum

“Overal waar Surinamers zich hebben gevestigd zal men zich uiten. Niet alleen in grote steden, ook in dorpen, in alle uithoeken, zal men publiekelijk en/of in familie- en vriendenkring stilstaan bij deze belangrijke datum in de geschiedenis.”

Onder de mat vegen

“De koning, Kamerleden, de regering, burgemeesters en andere functionarissen zouden er geen woorden aan willen vuil maken, maar kunnen er niet onderuit. Het koloniale verleden van Nederland kan niet onder de mat geveegd worden.”

Vergrootglas

“De Surinaamse organisaties en netwerken in Nederland, maken zich op om in verband met 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid van zich te laten horen. Srefidensi, slavernijverleden, het aanbieden van excuus, herstelbetaling zijn onderwerpen die onder een vergrootglas worden geplaatst.”

Santokhi wippen

“Intussen tracht Suriname een eenheid te vormen die het ‘wanbeleid’ van de regering moet tegengaan. Er wordt van alles gedaan om Santokhi en de zijnen te wippen. Om de oranje partij een hak te zetten werkt de paarse partij in het kader van eenheid, aan het bundelen van politieke partijen en andere organisaties.”

Eenheid

“Er wordt getracht om een eenheid te vormen. Het in gang gezette bundelingsproces heeft, hoe kan het anders, kenmerken van hokjespolitiek.  Blijkt dat sedert het heengaan van Willy Soemita de KTPI (Kaum Tani Persatuan Indonesia) wordt beschouwd als een vijver waarin gevist kan worden. Dat deze, een van de oudste politieke partijen, een ‘todo bere’ is geworden doet er niet toe. Alle beetjes helpen.”

Azende partijen

“Pertjajah Luhur, HVB, PDO, partijen met een Javaanse oorsprong zetten zich in om wat van de KTPI is overgebleven aan hun zijde te krijgen. NDP en andere partijen azen ook op samenwerking.”

Moeilijkheidsgraad

“De benadering van de KTPI heeft een moeilijkheidsgraad die andere politieke partijen niet kennen. Zij is van Javaanse origine, maar wordt geleid door een Surinamer van hindostaanse afkomst. Hij werd persoonlijk gedragen door Soemita, de absolute heerser binnen de partij.”

Vreemde eend

“De achterban was niet helemaal gelukkig met een voorzitter, die niet op haar lijkt. Nu de absolute leider is komen te ontvallen is de positie van de vreemde eend in de bijt wankeler dan ooit. Bij het zoeken van samenwerking kan de voorzitter van de partij niet omzeild worden. Maar hem overtuigen van de mogelijkheden en voordelen van een eventuele samenwerking wil nog niet zeggen dat het bestuur en de achterban zullen meegaan.”

Agenda’s en scenario’s.

“Om de KTPI voor zich te winnen worden er door politieke partijen die haar sympathie willen winnen meerdere wegen bewandeld en verschillende agenda’s en scenario’s gevolgd. Uiteraard wordt het bestuur als geheel erbij betrokken. Er wordt ook individueel met de voorzitter gesproken. Bestuursleden worden persoonlijk gepolst.”

Tot zo ver voor het moment.

HD

error: Kopiëren mag niet!