Michael Miskin: “Besluit rechter houdt maatschappelijke consequenties uit het oog”

Michael Miskin kan zich totaal niet vinden in het besluit van de Kort Gedingrechter dat hem verbiedt zich uit te geven als voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO). Dit besluit van de rechter houdt helemaal of onvoldoende rekening met de maatschappelijke consequenties, aldus Miskin.

De CLO zit midden in de onderhandelingen met de overheid over onder meer  toelagen van aparte vakbonden en loonsverhoging van overheidswerkers. In Ravaksur-verband  (Raad van Vakcentrales in Suriname) zijn er ook besprekingen gaande over belastingen. Verder staat op de agenda bij de besprekingen met de overheid de uitvoering van overeenkomsten die met de vorige regering zijn gesloten. Volgens Miskin zijn dit belangrijke vraagstukken die voor een belangrijk deel onderdeel vormen van het Tripartiet Akkoord en waar duizenden landsdienaren er groot belang bij  hebben. 

Zaak aanhangig gemaakt

Ronald Hooghart had eind vorig jaar een zaak aanhangig gemaakt tegen Miskin nadat die bij een verkiezing op 27 augustus 2021 was gekozen tot voorzitter van de CLO. Vorige week donderdag heeft de rechter uitspraak gedaan.

Tijdens de  behandeling van de zaak heeft de Kort Gedingrechter een aantal zaken geconstateerd en op grond daarvan Miskin en Hooghart bevolen om binnen vier maanden een bodemprocedure te starten in deze zaak. Maar, dat hij zich niet mag uitgeven als voorzitter van de CLO en geen handelingen mag verrichten namens het nieuw gekozen bestuur, vindt Miskin verkeerd. 

Hij wijst ook erop, dat bij de verkiezing op 27 augustus vorig jaar een bestuur van de CLO is gekozen. Het bevreemdt hem dan ook, dat hij als persoon is verboden handelingen te verrichten namens het nieuw gekozen bestuur van de vakorganisatie. 

Ondertussen is afgelopen vrijdag het vonnis van de Kort Gedingrechter door de advocaat ontvangen. Het vonnis wordt nu bestudeerd en Miskin wacht het advies af van zijn advocaat over te nemen juridische vervolgstappen. 

Kwestie ledental

Volgens Miskin valt de Kort Gedingrechter over de kwestie van quorum tijdens de verkiezingen van vorig jaar. De CLO zou een ledental van 83 bonden hebben. Tijdens de verkiezingen is men uitgegaan van een ledental van 42 bonden. Dit komt volgens hem doordat een aantal vakbonden door de jaren heen inactief zijn geworden, niet meer bestaan, hun eigen weg zijn opgegaan en/of zich bij een andere vakcentrale hebben aangesloten.

Miskin vindt het erg jammer, dat tijdens de behandeling van de zaak hij of het bestuur niet door de rechter is gevraagd om deze kwestie persoonlijk toe te lichten.

SS

error: Kopiëren mag niet!