Burgers worden aan identificatieplicht onderworpen bij veiligheidscontroles 

Burgers zullen bij veiligheidscontroles in het kader van de criminaliteitsbestrijding door de politie  onderworpen worden aan identificatieplicht. Dit is een van de zaken waar de politie meer op zal letten bij controles. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) zei dit woensdagavond op een persconferentie na de vergadering van de Raad van Ministers (RvM) en de Regeringsraad (RR). Hij zat er aan samen met zijn collega van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Uraiqit Ramsaran. 

Strengere identiteitscontrole door de politie is een van de maatregelen die voortvloeien uit een werkbespreking afgelopen dinsdag tussen de minister, de politie korpschef en de procureur-generaal. Indien men tijdens veiligheidscontrole zich niet kan identificeren, kan men mogelijk naar het politiebureau worden gedirigeerd om daar de identiteit vast te stellen. 

De bevoegdheid van de politie om burgers naar hun identiteit te vragen ontleent zij onder andere uit het Politiehandvest. Ook in de wet ID-kaart van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt voorzien in de bevoegdheid van de politie voor identiteitscontrole. Naast deze bestaande wetten zal vanuit het ministerie van JusPol met het oog op de veiligheid gewerkt worden aan een conceptwet Identificatieplicht. 

Reorganisatie Vreemdelingenpolitie

Tijdens optredens en acties van de politie, met ondersteuning van manschappen van het Nationaal Leger in de afgelopendagen, is volgens minister Amoksi gebleken dat vaak illegaal in het land verblijvende vreemdelingen betrokken zijn bij criminele activiteiten. Scherpere identiteitscontroles moeten mede tegen deze achtergrond bezien worden. Er is sprake van veel “overstay” onder vreemdelingen in het land. Men komt het land binnen met een normaal visum voor bijvoorbeeld 3 maanden, om na verloop van die periode niets meer van ze te vernemen. Men “verdwijnt” in de samenleving en raakt vaak betrokken bij illegale activiteiten. 

Tijdens het onderhoud met de procureur-generaal en de korpschef is daarom ook besloten de afdeling Vreemdelingenpolitie te reorganiseren en het beleid aan te scherpen. 

Een andere maatregel in het kader van de aanpak van criminaliteit, is de strengere controle van kentekenplaten en donker getinte ruiten van voertuigen. Het gebeurt vaak dat men de kentekenplaat van een voertuig achter een micaplaat verbergt. Dat is wettelijk verboden. Ook getinte ruiten boven een wettelijk toegestane sterkte is niet toegestaan. 

SS

error: Kopiëren mag niet!