Comité-Generaal DNA in kwestie visvergunningen

Er komt een comité-generaal oftewel een vergadering achter gesloten deuren van de Nationale Assemblee in de veelbesproken kwestie van visvergunningen aan Guyanese vissers.

Dit heeft Assembleevoorzitter Marinus Bee tijdens de openbare vergadering van afgelopen dinsdag meegedeeld. Hij zei hierover met de regering in communicatie te zijn ter afstemming van de datum waarop achter gesloten deuren kan worden vergaderd. 

Bee deed de mededeling naar aanleiding van vragen en opmerkingen vanuit de fractie van de NDP. Melvin Bouva (NDP) toonde een kopie van een e-mail correspondentie uit december 2020 van de Guyanese Landbouw-minister Zulfikar Mustapha waaruit te lezen valt, dat Suriname via een staatsbedrijf de zo door Guyana begeerde visvergunningen zal verstrekken.

Nu bijna twee jaar later is de Surinaamse regering mede onder druk van de visserijsector en de publieke opinie, tot het inzicht gekomen dat er geen sprake kan zijn van het verstrekken van visvergunningen. De Visserijwet laat het verstrekken van visvergunningen aan vreemdelingen niet toe, en bovendien is volgens het Visserij Managementplan het aantal aan uit te geven SK-vergunningen gebonden aan een quotum. Op dit moment is dat quotum door ondoordachte uitgifte van vergunningen in de laatste jaren ver overschreden. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is juist bezig het aantal uitgegeven visvergunningen terug te brengen.

Andere kwesties

Met de opmerkingen en vragen van Melvin Bouva tijdens de Assembleevergadering afgelopen dinsdag is de visvergunningenkwestie weer boven water komen drijven. Bouva wilde weten of de e-mailcorrespondentie, waar hij een kopie van toonde, authentiek is. NDP-fractieleider Rabin Parmessar benadrukte, dat zijn fractie in de visvergunningenkwestie achter de regering staat, maar dat de regering dan wel alle informatie moet delen met het parlement. De NDP-fractie heeft in de achterliggende periode sedert deze kwestie in de publiciteit is gekomen, zich een tegenstander getoond van het verstrekken van visvergunningen aan Guyanese vissers. 

Bij het te beleggen comité-generaal van de Nationale Assemblee is het verwachtbaar, dat niet alleen de visvergunningen kwestie aan de orde zal komen, maar alle andere activiteiten en actualiteiten die te maken hebben met de relatie Suriname-Guyana.

De kwestie van de bouw van de brug over de Corantijnrivier, het grensgeschil rond het Tigri-gebied en andere grens gerelateerde vraagstukken zullen naar verwachting ook aan de orde komen. De regering heeft bij monde van president Chandrikapersad Santokhi meerdere malen in het parlement gezegd dat Guyana een strategische partner is in de samenwerking met het buitenland.

SS

error: Kopiëren mag niet!