Asis Gajadien: “TD-veilingen lijken op samenzwering voor zelfverrijking”

Asis Gajadien, VHP-fractieleider in het parlement, blijft bij zijn kritiek op de OpenMarkt Operaties (OMO) van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), met name de Termijn Deposito (TD) veilingen. Hij zegt dat het sterk erop lijkt, dat de TD-veilingen die vorig jaar juni zijn geïntroduceerd, een samenzwering zijn om geld van de samenleving af te troggelen en zodoende een kleine groep te verrijken. 

Er is weliswaar ruim SRD 4 miljard aan overliquiditeiten uit het bankensysteem gehaald en voor enige tijd “vastgebonden”, maar daar tegenover staat dat SRD 1.5 miljard in de economie is terecht gekomen. Het gaat om het totaal aan uitbetaalde en/of uit te betalen rente aan de commerciële banken. Deze geldhoeveelheid draagt samen met de verhoogde uitgaven van de overheid in de achterliggende maanden bij aan toename van de geldhoeveelheid in omloop, met als gevolg de stijging van de wisselkoers, toename van de inflatie en depreciatie van de SRD. Gajadien laat in gesprek met Dagblad Suriname opnieuw blijken een absolute tegenstander te zijn van TD-veilingen in de huidige vorm.

TD-veiling werkt niet

De huidige koersontwikkelingen en de waardevermindering van de Surinaamse munt zijn een bewijs, dat de TD-veilingen de werking missen zoals men zegt te beogen. De geldhoeveelheid van ruim SRD 4 miljard die nu “vastgebonden” is, zou zonder de TD-veilingen ook al zijn “vastgebonden”, omdat die geen druk uitoefende op de valutamarkt. De TD-rentepercentages van boven de 80% geven aan hoe de banken grof geld verdienen met hun beleggingen in kortlopende Termijn Deposito’s die de CBvS wekelijks aanbiedt. Grote bedrijven en personen met geld zouden ook geld willen verdienen met zulke hoge rentepercentages.

Ter tegemoetkoming aan de kritiek om de TD-veilingen ook open te stellen voor de gewone publiek, heeft de CBvS in juli de zogeheten Centrale Bank Certificaten (CBC) geïntroduceerd die een looptijd hebben van 6 maanden. Het beleggerspubliek kan zich hiervoor inschrijven. In tegenstelling tot de wekelijkse TD-veilingen, waar alleen de algemene banken aan mogen meedoen en notabene ook zelf mogen aangeven hoeveel rente ze voor hun beleggingen willen ontvangen, wordt de rente van de CBC vooraf vastgesteld door de Centrale Bank. De rente van de CBC is vastgesteld op 29,5% per jaar. De gewogen gemiddelde rente van de 3-maandse TD’s is deze week 83,8%, die van de 1-maandse is 84,7% en bij de 1-weekse TD’s bedraagt de rente 80,2%.

Veel schade aangericht

Gajadien zegt, dat in de Nationale Assemblee met de regering en de governor van de CBvS enkele maanden geleden was afgesproken, dat men zou afstappen van de korte looptijden bij de TD-veilingen en daarvoor in de plaats zou overgaan naar het aanbieden van TD’s met langere looptijden. Gajadien heeft erg veel moeite met vooral de 1-weekse TD’s. Zonder enige inspanning en risico’s verdienen de banken wekelijks miljoenen SRD aan rente. 

Er wordt geen lering getrokken uit het verleden. Tijdens de periode van André Telting als governor van de CBvS werden staatsobligaties met lange looptijden uitgegeven om overtollige geldhoeveelheden in omloop af te romen. De TD-veilingen zoals het tot nu toe is gegaan hebben volgens Gajadien al veel schade aangericht.

Hij betreurt het ten zeerste, dat ondanks zijn aandringen de regering niet heeft ingegrepen. Er is steevast door de CBvS governor aangegeven, dat de TD-veilingen onderdeel is van de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Tegen deze achtergrond zegt Gajadien uit te kijken naar de resultaten van de huidige heronderhandelingen met het IMF.

SS  

error: Kopiëren mag niet!