TD-rente boven 80%, totaal rentebedrag bijna SRD 1.5 miljard

De rentepercentages van de Termijn Deposito’s blijven erg hoog en liggen boven de 80%. Bij de veiling van afgelopen woensdag is de rente van de 1-weekse TD’s met 2,2 procentpunten gestegen naar 80,2%. De rente van de 1-maandse TD’s bedraagt 84,7% en die van de 3-maandse TD’s 83,8%. Ondertussen zijn ook de gecommitteerde rentebedragen verder gestegen naar SRD 1.490 miljoen (SRD 1.49 miljard). 

De Centrale Bank van Suriname (hierna de Bank) heeft op woensdag 12 oktober een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden.  Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het totaalbedrag voor deze veiling bedroeg SRD 800 miljoen.

De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 150 miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 550 miljoen voor het 1-maands en SRD 100 miljoen voor het 3-maands TD-instrument.

De algemene banken hebben in totaal SRD 82.5 miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, welk bedrag is toegewezen. Voor de 1-maandse en 3-maandse TD’s hebben de algemene banken respectievelijk SRD 296 miljoen en SRD 40 miljoen aangeboden, welke bedragen eveneens zijn toegewezen. Van het OMO-volume van SRD 800 miljoen hebben de banken in totaal dus slechts SRD 418.5 miljoen aangeboden ter belegging.

SS

error: Kopiëren mag niet!