Fake news

Het is Julia M., een moeder van twee, opgevallen dat in de jaarrede van president Chandrikapersad Santokhi het onderwerp fake news hem enorm stoorde. Dit was te merken aan het aantal keren, dat hij dit heeft aangehaald.

Fake news verzwakt het maatschappelijk fundament, waarbij er persoonlijke aanvallen en aantijgingen worden gedaan naar elkaar toe en zorgt alleen voor persoonlijke schade voor de persoon en of personen aan wie dit gericht zijn. Hoewel niet een nieuw fenomeen, is het wel opvallend dat fake news is toegenomen, vooral met het gebruik van internet en social media. De term fake news werd voor het eerst gebruikt in 1890 in Amerika en werd gerelateerd aan sensatie verslaggeving.

Voor het begrip fake news bestaat geen vaste beschrijving, maar kan gezien worden als elke vorm van informatie dat niet op juistheid berust. Fake news brengt een heleboel politieke polarisatie met zich mee en zorgt voor ontwrichting van samenlevingen en gezinnen.

Julia is van mening, dat het verspreiden van valse informatie vooral toegenomen is met de komst van Facebook. “Mensen gebruiken vaak anonieme profielen waarbij zij bewust mensen valselijk beschuldigen. Echter hebben we ook gezien, dat mensen anoniem zaken naar voren brengen die op waarheid berusten. Maar, doordat er een vermenging plaatsvindt tussen vals nieuws en mogelijk echt nieuws, is het niet uit elkaar te halen'”, zegt Julia. Vandaar dat men gebruik maakt van een vertrouwelijke bron, namelijk de krant. Een krantenbedrijf is vervolgbaar bij wet indien zij tegen de wet opereert. Zij zelf koopt dan ook eerder de krant, dan zaken via Facebook te vernemen. 

Personen achter valse Facebook accounts zijn moeilijk te achterhalen voor een land als Suriname. Het is weliswaar niet onmogelijk, omdat goed gebudgetteerde landen, met mensen die gespecialiseerd zijn in cybercrime die mensen wel kunnen achterhalen. In Suriname gaat dit moeilijk, omdat er niet wordt geïnvesteerd in de aanpak van cyber criminaliteit. De president zal ervoor moeten zorgen dat de samenleving beschermd is hiertegen. Er zijn grote software bedrijven in de wereld die kunnen achterhalen wie deze anonieme publicaties doen of acounthouders zijn. Maar, dan moet de overheid wel hierin willen investeren. Dat is eigenlijk ook zijn taak en de taak van het Openbaar Ministerie om de samenleving te beschermen tegen deze vormen van nieuwe criminaliteit. De president moet niet steeds blijven jammeren erover, maar zeggen welke actie hij gaat ondernemen.

Daarnaast ligt de conceptwet Cybercrime al jaren bij de Assemblee. Waarom beijvert de president niet voor aanname daarvan? Volledig fake news is vaak sneller te herkennen dan nieuws waarin een vals gedeelte is verwerkt. Daarvoor moet steeds onderzoek worden gedaan.

Thans is het zo dat de benadeelde partij ook nog voor dit onderzoek moet opdraaien

Ook hebben wij gezien, dat enkele mensen in het verleden zijn gepakt ervoor, maar de rechterlijke uitspraak laat het bij een verontschuldiging tegen de persoon die schade heeft ondervonden. Dat is niets, daar vaak de schade van dien aard is, dat het maatschappelijk niet te herstellen is. De rechterlijke uitspraken en opgelegde straffen zorgen ervoor, dat personen er niet van wakker liggen. 

NK

error: Kopiëren mag niet!