BEP: Zoveelste blunder President Santokhi 

In zijn euforie de verhitte bewoners van Brokopondo te bedaren heeft de President niet geschroomd om ze op te roepen te registreren om in een aanmerking te komen voor een stukje grond van 500m2 in hun district. Deze oproep kan niet anders gekwalificeerd worden als misplaatst en misleidend.

Brokopondobewoners zijn daarom terecht geïrriteerd en verontwaardigd door deze oproep van president Santokhi. Ze vragen zich af waarom de president ze grond wil geven die hen reeds toebehoort krachtens de historische traditie. Ze vragen zich af wat de president ertoe heeft bewogen de traditionele rechten die de bewoners historisch hebben op de gronden zo openlijk en grof probeert te schenden. Alleen de wettelijke vastlegging van deze rechten moet nog plaatsvinden. 

Binnen de Inheemse en Tribale Volken vraagt men zich ook af of het grondenrechtenvraagstuk door deze oproep niet meer middels wetgeving zal worden opgelost.

De president gaat bewust danwel onbewust voorbij aan de Vredes Traktaten uit de 18e eeuw, het Vredesakkoord van 1992, de correcte uitvoering van de Saamaka en Kaliña-Lokono vonnissen uitgesproken door het Inter Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, waarbij tot tweemaal toe de Staat Suriname veroordeeld is voor het schenden van rechten van Inheemsen en Tribalen en opgedragen is om onder meer de grondenrechten van Inheemsen en Tribalen wettelijk te erkennen in Suriname. Momenteel liggen er zelfs twee conceptwetten hieromtrent bij DNA die nodeloos wachten op behandeling en goedkeuring. De oproep van de president slaat daarom volgens de BEP nergens op, en wordt afgewezen omdat het neigt naar polarisatie. 

De BEP roept de President op inhoud te geven aan het uitroepen van Brokopondo tot rampgebied en als uitvloeisel daarvan de schadevergoeding vanwege overstroming door de stuwdam te bevorderen, en uitvoering te geven aan de punten uit de petitie(s) aangeboden door het Traditioneel Gezag van Brokopondo. 

De presidentiele commissie voor duurzame ontwikkeling Brokopondo wordt door de 500m2 grondregistratie oproep van de President ernstig in de wielen gereden.

De BEP roept ten overvloede iedere rechtgeaarde Surinamer dit beleid dat als onaanvaardbaar, verdeeldheid en armoede zaaiend gekwalificeerd kan worden met alle ten dienste staande toegestane middelen krachtig af te wijzen.

BEP Media Commissie

error: Kopiëren mag niet!