Agitatie bevolking duidelijk

Een grote menigte heeft dinsdag weer geprotesteerd omtrent het ondraaglijk geworden leven in Suriname. Terwijl er rijen te bespeuren waren bij veel pompstations en daardoor het verkeer ook vastzat, togen demonstranten eerst naar de minister van Economische Zaken. Men was daar om verhaal te halen omtrent de hoge prijzen van levensmiddelen en brandstof. De minister trad de menigte tegemoet om vragen te beantwoorden, dat is moedig, maar ze kon de massa niet overtuigen. Daarna toog de massa naar DNA.

Het is inmiddels duidelijk dat er ernstige ontevredenheid is onder de burgerij omtrent de gang van zaken en de levensstandaard in Suriname. Door de situatie is het voor velen in de samenleving een uitdaging geworden om eten op tafel te zetten voor de familie. Aan de allerarmsten had de regering sociaal vangnet steun moeten geven. Dat staat in de deal met het IMF. Dat betekent dat SoZaVo echt een registratie moet houden of en actueel bestand hebben met iedereen die hulpbehoevend is (geworden). Dat bestand heeft SoZaVo niet. Dus zal SoZaVo aanvullend huishoudens in nood moeten registreren. Dat kan door alle huishoudens in nood volgens een soort beurtensysteem uit te nodigen voor registratie en screening of actief de wijken van alle districten in te gaan om deze huishoudens op het veld te registreren. Zo een bekendmaking van SoZaVo hebben wij niet gezien omdat het niet bestaat. Wij weten dat geen van de 2 soorten registratie is geschied. Dat betekent, dat in deze harde tijd vanuit de IMF-deal geld is uitgetrokken om huishoudens te ondersteunen, maar dat de huishoudens niet zijn geholpen. 

De huishoudens zijn in de steek gelaten, in de kou gelaten. De regering (in deze SoZaVo) heeft, terwijl er geld ter beschikking lag, het niet kunnen organiseren en het niet nodig gevonden om de huishoudens bij te staan. Het gevolg merken we vandaag met de massaprotesten. Verder merken we ook dat door d huidige regering niet gewerkt kan worden aan de basis van de economie, dus om investeerders binnen te halen en sectoren uit te breiden en te versterken.

We zien dat de leiding van de ontevreden groep gebundeld is in een groep genaamd Organic. Opvallend is dat politiemannen van de Politiebond vooraan in de protesten lopen. Het zijn politieagenten die hoge functies bekleden binnen het politiekorps. De vraag is of dat wel kan, want niet alles wat niet schriftelijk verboden is, is toegestaan. In elk geval moet gezegd worden dat de eerste dag de menigte niet onder controle was en dat de regie van de manifestatie ook zoek was. Het was niet duidelijk op een gegeven moment wie allemaal met een luidspreker bezig was. Door de protesterende groep is een petitie geformuleerd. Opvallend is dat de groep het heeft over “de arrogante houding” die de president aan de dag zou leggen. Wij vragen ons af of dat wel relevant is, want het is een subjectief gevoel. De groep wil geen dialoog achter gesloten deuren met de president, maar wil een nationaal openbaar dialoog.

Opvallend is dat de groep vindt dat de regering bewezen heeft onbetrouwbaar te zijn. En dat men niet bereid is verantwoording af te leggen aan de samenleving. Er zijn 10 punten die door de groep wordt geëist. Ten eerste wil men een einde aan ‘friends en family benoemingen’. De First Lady, Leo Brunswijk en Maaltie Sardjoe worden uitdrukkelijk genoemd. De groep wil een uitleg over de opbouw van de prijs van brandstof. De groep heeft ook eisen over medische zorg, neonatale zorg en Bazo. Ook wil men betere beloning voor zorgpersoneel, ook uitbetaling van de covid-vergoeding, om braindrain tegen te gaan en regionale krachten in te zetten. Men eist ook op-non-actief-stelling van de Financiën-minister.

Opmerkelijk is dat de groep ontevreden is met de aanpak van de seksueel molest zaak van Hakrinbank. Het gevoel is kennelijk, dat de man is beschermd door het systeem vanwege zijn netwerk. Men wil dat een wet over seksueel molest binnen een week op de agenda komt. Maar, was dat ding al niet op de agenda en was iedereen het opeens oneens met de wet? 

Opmerkelijk is ook dat men wil dat een zogenaamd ‘generaal pardon’ in de houtsector per direct wordt ingetrokken. De vraag rijst waarom men steeds een generaal pardon aan het geven is in Suriname aan overtreders van wetgeving. Het pardon komt wanneer er diplomatieke druk is of wanneer een groep politieke inspraak en macht heeft. De groep wil dat de regering goed uitleg geeft omtrent het schandaal waarbij mensen de Staat voor miljoenen hebben opgelicht. De regering is niet in staat geweest om meer uitleg te geven omtrent deze zaak. De groep wil ook per direct verlaging van EBS-tarieven. Hieromtrent hebben wij gezegd, dat verhogingen worden doorgevoerd zonder een doorlichting van het bedrijf. Dus is er een financiering van een ongezond systeem. De groep wil meer geld op de begroting voor onderwijs. De groep heeft laten blijken, dat de regering de kant kiest van de handelaren en niet van het volk. Het gaat dus om tegenstrijdige belangen en dat de regering aan de kant van de handelaren zou staan. 

De tweede dag heeft getoond dat er wel appetijt is voor protestmanifestaties. Er is sprake van verbittering en frustraties. Terwijl in Europa het nieuws aankondigt dat de prijs van brandstof aan het dalen is, stijgt die in Suriname. De uitdaging van de regering is om aan het volk, op straat en ontevreden thuis, te tonen dat zij aan haar kant staat. De vraag is of de vervreemding tussen de regering een afstand heeft gecreëerd die overbrugbaar is. Er is een verwijzing gemaakt naar ‘Frankrijk’. We hadden het over de 18de eeuw hier meer dan een jaar terug. Een volgende keer komen we daarop terug.

error: Kopiëren mag niet!