UMA Empowerment Network blijft aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen

In een gesprek met Dagblad Suriname gaat Sheila Mijnals, voorzitter UMA Empowerment Network / CEO UMA Lawyers / CEO UMA Legal Aid & Marketings, in op gestelde vragen van de redactie over het onderwerp ‘huiselijk geweld’. Mijnals geeft ten eerste aan, dat huiselijk geweld in welke vorm dan ook, afkeurenswaardig en strafbaar is, vooral als het gaat om fysiek geweld. 

Alle vormen van huiselijk geweld even erg

Mijnals stelt, dat emotioneel- en financieel geweld helaas meestal minder zichtbaar zijn. Ook staat daarop geen straf vanuit justitie. Echter wil zij meteen onderstrepen, dat emotioneel- en financieel geweld even erg zijn als fysiek geweld. “Wat wij als gemeenschap moeten beseffen, is dat één geval van huiselijk geweld; hetzij fysiek, emotioneel, psychisch of financieel een geval te veel is.”

Zij geeft aan, dat men niet uit het oog moet verliezen, dat emotioneel, psychisch of financieel geweld vaak leidt tot fysiek geweld. Zij stelt, dat het daarom van belang is, dat de gemeenschap ten alle tijde wakker wordt gehouden en wordt gewezen op de nadelen van alle vormen van geweld binnen relaties. 

1 op 5 vrouwen in Suriname raakt geconfronteerd met intiem partnergeweld

“Het begint misschien met het disrespectvol omgaan met de partner, negeren, extreem jaloers zijn en het willen controleren en beheersen van de partner. Uiteindelijk escaleert het en wordt de vrouw mishandeld en zelfs vermoord. Onze organisatie krijgt dagelijks gevallen van vrouwen binnen die het niet meer zien zitten, maar vanwege diverse redenen nog niet zo ver zijn om uit de relatie te stappen. En dat begrijpen wij. Soms zijn de vrouwen financieel afhankelijk of zijn bang om opnieuw te starten. Daarom pleiten wij voor het landelijk opzetten van opvangcentra voor vrouwen in nood. Hierdoor zullen vrouwen (slachtoffers van huiselijk geweld) eerder de stap nemen om te vertrekken”, zegt Mijnals.

De voorzitter van de organisatie geeft aan, dat 1 op de 5 vrouwen in Suriname geconfronteerd raakt met intiem partnergeweld, volgens de cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Het ministerie en diverse organisaties hebben ook vaker aandacht gevraagd voor de stijgende trend.”

Welke stappen moeten vrouwen nemen bij huiselijk geweld?

Mijnals antwoordt hierop, dat vrouwen ten eerste meteen moeten bellen naar 115 als ze zich bedreigd voelen en of mishandeld zijn. Daarnaast kan men contact maken met hulpverlenende instanties. “De situatie doodzwijgen, helpt niet! Vrouwen moeten beseffen dat huiselijk geweld niet vanzelf stopt. Zoek hulp bij een vriendin, goede kennis of familie en laat je niet isoleren! De dader zal altijd proberen om het slachtoffer te isoleren van vrienden of familie.”

Durven vrouwen over het algemeen hulp te zoeken wanneer ze het slachtoffer zijn van huiselijk geweld?

Mijnals stelt dat het jammerlijke is, dat niet alle vrouwen die slachtoffer zijn, door hebben dat ze slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Zij geeft aan dat alleen bij fysiek geweld aangifte wordt gedaan, omdat het strafbaar is. “Haast niet alle vrouwen, slechts een fractie doet overigens aangifte, waardoor de omvang van het probleem wordt gebagatelliseerd. Wie kent niet iemand in haar/zijn straat of buurt die bijvoorbeeld dagelijks wordt uitgescholden of toegetakeld door haar partner? Helaas doen vele van deze vrouwen geen aangifte of ze trekken de aangifte in, vanwege diverse redenen.”

Hoe kan de bewustwording onder vrouwen vergroot worden om te praten over huiselijk geweld en professionele hulp te zoeken?

Op deze vraag antwoordt Mijnals, dat de bewustwording vergroot kan worden door onder meer het probleem volledig uit de taboesfeer te halen. Zij geeft aan, dat vrouwen moeten beseffen dat zij er niet alleen voor staan. Vandaar dat UMA dagelijks bezig is op onder meer social media met diverse activiteiten om de bewustwording op gang te brengen. UMA organiseert ook trainingen in communicatie voor vrouwen en hun partner die beter willen leren communiceren met elkaar om zo escalerende situaties te voorkomen. Verder proberen zij vrouwen over de streep te trekken om voor zichzelf op te komen door de juridische bijstand te verlenen. UMA biedt ook relatiecounseling aan. Om het zelfvertrouwen bij vrouwen te vergroten, organiseren zij ook zelfverdediging workshops. De vrouwen krijgen hierdoor een boost in hun vertrouwen waardoor ze eerder geneigd zullen zijn om voor zichzelf op te komen en hulp te zoeken, zegt Mijnals. 

SK

error: Kopiëren mag niet!