Minister Nurmohamed op inspectietocht in Coronie en Nickerie

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft in het weekend van 17 tot 19 juni weer de districten Coronie en Nickerie bezocht. Tijdens dit werkbezoek zijn diverse zaken geïnspecteerd, zoals wegen, ontwateringswerken, dienstwoningen, dienstvoertuigen, maaiprojecten en ook het vissersdorp te Post Rotterdam.

Tijdens dit bezoek ging de bewindsman ook naar het terrein van OW-Nickerie waar binnenkort een veiling wordt gehouden. De karkassen, materiaal en materieel, die niet meer worden gebruikt, zullen worden verkocht. Deze werkwijze zal op alle overheidsterreinen worden toegepast. 

Voorafgaand heeft de OW-minister in Coronie de EBG-Kerk bezocht waar een complete renovatie gaande is door OW-medewerkers uit dat district. Ook is de toilettengroep van de O.S. Salem Basisschool door OW opgeknapt. 

Verder heeft de minister dienstwoningen in zowel Coronie als Nickerie bezocht. Deze zullen verder een inspectie ondergaan en waar nodig gerenoveerd worden. Dienstwoningen die niet meer gebruikt worden gaan in de verkoop. 

De Algemene Werknemersorganisatie van Openbare Werken (AWOW) heeft onder toeziend oog van de OW-minister gebruik gemaakt van de gelegenheid om polissen te verstrekken ten behoeve van uitvaartverzekeringen die momenteel worden afgesloten. De bewindsman geeft te kennen, dat hij meer innovatie verwacht van de bonden van OW en dat zij helpen met capaciteitsopbouw en het geven van trainingen aan het OW-personeel. 

Het vissersdorp in Nickerie dat bekend staat als Post Rotterdam werd ook bezocht. Er moet daar veel worden gedaan qua milieuveiligheid, alsook de veiligheid op straat waar zich een scherpe bocht bevindt en die structureel beter moet worden geregeld. De vissers zijn bereid een bijdrage te leveren aan de aanpak, want de overheid en OW komen in met middelen. 

Minister Nurmohamed is vaak geconfronteerd met klachten uit Nickerie over zandwegen die in een zeer slechte staat verkeren. De aanpak van urgente wegen in Nickerie gaat onverstoord door, maar ook zijn er middelen vrijgemaakt voor de aanpak van wegen in woon- en landbouwgebieden. 

Op het terrein van het OW-kantoor in het rijstdistrict zijn momenteel twee brandstoftanks bevestigd voor brandstof ten behoeve van dienstvoertuigen. Naast diesel kan binnenkort ook unleaded worden getankt. De VHP-Assembleeleden Harriët Ramdien, Nisha Jhakry en Steven Matsaleh hebben hun ongenoegen geuit over de dagelijkse zaken die zich afspelen in het district. Op aanwijzing van de parlementariërs heeft de OW-bewindsman enkele kruispunten bezocht waar dringende maatregelen getroffen dienen te worden. In het bijzonder maken automobilisten zich schuldig aan te hard rijden met alle gevolgen van dien. Minister Nurmohamed komt met spoedoplossingen in deze kwestie.

error: Kopiëren mag niet!