Nog steeds Covid-19 ziekenhuisopnames en doden door virus

In 1 week: 5 patiënten overleden aan Covid, 15 patiënten in ICU’s

De dagelijkse Covid-cijfers worden niet meer door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) ge-update – alleen de website covid-19.sr houdt wekelijks de cijfers bij –  en alle maatregelen zijn al enige tijd opgeheven. Het ministerie van Volksgezondheid adviseert slechts nog om de zogenoemde MoHanA-regels na te leven, ofwel zoveel mogelijk een mond-/neuskapje te dragen, de handen goed te wassen een paar keren op een dag en om de 1.5 meter afstand in acht te nemen. Het beeld is echter ontstaan, dat Covid-19 niet meer bestaat. En dat beeld wordt gevisualiseerd op straat.

Verantwoordelijkheid?

Wie immers over straat gaat in Paramaribo ziet nauwelijks nog mensen rondlopen met een mond-/neuskapje op en de 1.5 meter afstand lijkt ook niet meer te bestaan. Overal is te zien dat mensen zich in groepen of groepjes bevinden, dicht bij elkaar. De brasa’s zijn in grote getalen terug. Overal vinden evenementen en feesten plaats en dat mag, immers, de maatregelen zijn opgeheven.

Terwijl in diverse landen gezondheidsautoriteiten zich voorbereiden op- en zorgen maken over een volgende Covid-golf, lijken die zorgen en voorbereidingen hier nog niet hoor- en zichtbaar. Minister Amar Ramadhin liet maanden geleden al doorschemeren dat de verantwoordelijkheid bij de bevolking, bij de mensen, ligt. Maar, in hoeverre kunnen mensen hier die verantwoordelijkheid opbrengen? In een land waar mensen graag feesten, uitgaan, bij elkaar zijn, rondhangen.

Besef

Maar, laat iedereen beseffen dat er nog steeds mensen met Covid-klachten in ziekenhuizen worden opgenomen en dat er ook nog steeds mensen aan het Corona-virus overlijden.

In de week van 7-14 juni zijn 5 personen aan Covid-19 overleden, waren er 85 ziekenhuisopnames en lagen er 15 patiënten op een Intensive Care Unit. Het zijn slechts cijfers, maar het zou tot nadenken moeten aanzetten… Sinds de aanvang van de pandemie, medio maart 2020, zijn 80.766 personen positief getest en 1.355 personen aan het virus overleden.

Nauwelijks een issue

Deze dagen lijkt Covid-19 nauwelijks nog een issue te zijn. Het laatste nieuws van het ministerie van Volksgezondheid over Covid-19 dateert van 4 juni. Toen werd gemeld, dat het ministerie van de Immunization Technical Advisory Groups (NITAG) het advies had gekregen om over te gaan tot het toedienen van een vierde dosis Covid-19 vaccin. Hierbij wordt aan mensen met een verhoogd risico op ziekenhuisopname dan wel sterfte door Covid-10 infectie – mensen met comorbide condities ofwel onderliggende ziekten en/of een leeftijd boven de zestig jaar -, een vierde dosis aanbevolen vanaf vier tot zes maanden na de laatste dosis, tenzij deze mensen in de genoemde periode een bewezen infectie hebben doorgemaakt. Algemeen wordt, aldus Volksgezondheid, aangenomen dat de bescherming van drie doses vaccin in de tijd geleidelijk zal afnemen, maar het staat nog niet vast of dit fenomeen het risico op ernstige symptomen vergroot.

“Onverminderd geldt nog steeds, dat verbetering van de vaccinatiegraad, de beste garanties biedt om ziekenhuisopname en sterfte door Covid-19 infecties in de samenleving te minimaliseren”, aldus Volksgezondheid op 4 juni. Overigens bestaat nog steeds bij zowel bij het BOG (Medisch Centrum) als bij diverse RGD-klinieken de mogelijkheid om te vaccineren. 

“Ministerie volgt ontwikkelingen nauwlettend”

Zo’n twee weken eerder, 23 mei, kwam vanuit het ministerie van Volksgezondheid het bericht, dat het risico van een toename in besmettingen altijd aanwezig zal zijn na normalisatie van activiteiten van de samenleving. In mei was er al een lichte toename van het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van Covid-19 besmettingen. “Het ministerie volgt deze ontwikkeling nauwlettend op de voet en heeft de ziekenhuizen geïnstrueerd in alert fase te gaan om eventueel te kunnen opschalen wanneer meer opnames ten gevolgde van Covid-19 zich aandienen”, aldus Volksgezondheid op 23 mei.

Geen antwoorden

Op vragen van Dagblad Suriname aan de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, over onder andere of Suriname is voorbereid op een nieuwe Covid-golf, of het herinvoeren van maatregelen wordt overwogen en of de verantwoordelijkheid blijft liggen bij de bevolking, zijn geen antwoorden gekomen, ondanks herhaalde verzoeken om een reactie.

Nederlandse strategie bij nieuwe golf

Onduidelijk is of het ministerie van Volksgezondheid een Corona langetermijnstrategie heeft, zoals dat het geval is in bijvoorbeeld Nederland. In die strategie, in Nederland, is ook nadrukkelijk een rol voor de verschillende sectoren, maatschappelijke doelgroepen en de samenleving zelf weggelegd. “Preventief kunnen we met elkaar al veel doen. Zo zijn sectoren bezig met plannen die beschrijven hoe zij omgaan met een potentiële opleving van het virus”, zo is te lezen in een uitgebreid artikel van 13 juni op de website rijksoverheid.nl.

Maatschappelijk Impact Team

Opmerkelijk is dat de Nederlandse regering nu ook een Maatschappelijk Impact Team heeft, dat adviseert over de sociale, maatschappelijke en economische impact van Corona-maatregelen. Het Maatschappelijk Impact Team staat naast het Outbreak Management Team en zal parallel daaraan adviseren over de bredere maatschappelijk impact van voorgestelde maatregelen. 

Bedrijfsleven weet welke preventieve maatregelen het beste werken

Ondernemers en instellingen hebben de afgelopen 2 jaar veel ervaring opgedaan en weten welke preventieve maatregelen en interventies het beste in de praktijk werken. Sectoren als het onderwijs, de culturele sector, sport, busvervoer, contactberoepen en de reisbranche hebben al voorstellen gedaan. De komende maanden blijft het Nederlands kabinet in gesprek met de sectoren om hun plannen verder vorm te geven. 

Hoe de Surinaamse regering gaat inspelen op een eventuele nieuwe Covid-golf is op dit moment niet bekend. De afgelopen twee-en-een-half jaar heeft, althans die indruk bestaat in de samenleving, Volksgezondheid in de strijd tegen Covid-19 veel gekeken naar Nederland en de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. 

De vraag is nu, wat gaat Volksgezondheid doen bij een opleving van het aantal dagelijkse Covid-besmettingen, bij een nieuwe golf? Gaat gekeken worden naar Nederland? Gaat de Surinaamse regering wellicht ook bij een nieuwe golf de verantwoordelijkheid vooral leggen bij burgers en het bedrijfsleven en geen eigen maatregelen aan de samenleving opleggen?

Vooralsnog is slechts duidelijk: vaccineren blijft essentieel, alsook het naleven van de MoHanA-regels. Dat is nu het beleid van het ministerie van Volksgezondheid als het gaat om de aanpak van- en bestrijding van het Corona-virus.

PK

error: Kopiëren mag niet!