Onderdirecteur Cultuur Clifton Braam: “Wij erven deze stad”

Het Directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in het kader van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP) een workshop getiteld ‘Wij erven deze stad’ gehouden met studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en het Natuur Technisch Instituut.

Educatief

De algemeen vormende-, educatieve bijeenkomst werd gehouden in het IGSR-gebouw op het universiteitscomplex. De workshop werd ingeleid door onderdirecteur Clifton Braam van het Directoraat Cultuur, richtingscoördinator Sun Kishoen Misier van de bacheloropleiding van de AdeKUS en PURP-manager Natasha Deul.

AdeKUS bouwrichting

In de wandelgangen van de universiteit werd gesproken met richtingscoördinator Sun Kishoen Misier van de afdeling Infrastructuur en Civiele Techniek. Volgens hem doet de bachelor of science opleiding Infrastructuur en Civiele Techniek, wat motivatie en prestatie betreft,  het goed. De 16 studenten, 7 voltijds- en 8 deeltijdsstudenten zijn enthousiast aan het werk. Er is sedert het begin van de driejarige studierichting in 2021 geen enkele student uitgevallen. Het is een interessante opleiding. Het komend jaar komt er een bouwrichting bij.

Vooruitzichten

De geestdrift wordt opgewekt door de grote vraag naar civieltechnische deskundigen. Studenten zijn verzekerd van een baan als ze afzwaaien. Ze kunnen direct aan de bak. Zij die willen studeren, grijpen dit goed vooruitzicht aan.

Kostbaar

Het is een kostbare opleiding die vele miljoenen vraagt. De kosten drukken op de universiteit die het met een magere subsidie moet doen. De student komt er goedkoop van af. Suriname is wat onderwijs betreft het goedkoopste land in de wereld.

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven en de overheid zit te springen om deze krachten. Nu al staat het bedrijfsleven op de stoep van de universiteit om te vragen naar werkstudenten. Suriname heeft grote behoefte aan deze krachten die onontbeerlijk zijn bij het tot ontwikkeling brengen van het land. Infrastructuur en civiele techniek is nodig om Suriname op te bouwen. Bij het onderhoud en behoud van de PURP-projecten zijn deskundigen op het gebied van infrastructuur onontbeerlijk. De workshop werd gehouden om de studenten nu op de hoogte te stellen, te betrekken bij de Purp-projecten, hun opvattingen en ideeën te horen.

HD

error: Kopiëren mag niet!