Werkgever mag bij ziekte niet vragen wat werknemer scheelt

Een werkgever mag bij ziekte niet vragen wat een werknemer scheelt. Waarom mag dit niet? Imro Smith, coördinator Communicatie Unit van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken, legt uit, dat ziekte en medische gegevens te maken hebben met de privacy van de werknemer. Dit zijn persoonsgegevens die alleen de huisarts/bedrijfsarts mag weten en die medische informatie mag niet gedeeld worden met de werkgever.

De noodzakelijke informatie rondom de ziekte van de werknemer mag echter wel opgevraagd worden, bijvoorbeeld hoe lang de werknemer denkt thuis te blijven, of die enigszins in staat is om wat thuis te werken, of er afspraken verzet moeten worden en op welke wijze de werknemer te bereiken is. Het is niet toegestaan om te vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. De werkgever mag wel van de werknemer eisen dat hij naar de dokter gaat en een attest bezorgd, zegt Smith. 

Chronische ziekte

Het is duidelijk, dat een werkgever geen informatie mag opvragen omtrent de ziekte van de werknemer. Maar, hoe staat het met een werknemer die aan een chronische ziekte lijdt? Moet hij de werkgever daarvan op de hoogte stellen? Smith antwoordt hierop: “Als uw chronische ziekte geen negatieve invloed op uw werk heeft, is het absoluut niet nodig uw werkgever hiervan op de hoogte stellen. Als dat wel het geval is, zou de werknemer kunnen overwegen om zijn gezondheidssituatie bespreekbaar te maken met de werkgever, vooral om zijn medewerking te krijgen of dat hij rekening kan houden met de werknemer. Uw werkgever zou in dat geval een aantal gegevens van u kunnen vragen om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met uw werkzaamheden, bijvoorbeeld uw belasten met lichte werkzaamheden of dat hij rekening mee houdt dat uw werktempo iets minder zal zijn dan collega’s, etcetera. Maar uw werkgever moet hierbij wel rekening houden met uw privacy.” 

Ontslag door ziekte

Op de vraag of een werkgever het recht heeft om een werknemer te ontslaan als die zich vaker ziek meldt, zegt Smith, dat ziekte geen reden is tot ontslag op staande voet. Hij geeft daarbij aan, dat de Ontslagwet voldoende bescherming biedt hiertegen. “Ziekte moet wel gedekt zijn met een attest van de dokter. Bij langdurige ziekte en bij uitzichtloosheid, kan de werkgever overwegen om een ontslagvergunning aan te vragen bij de Ontslagcommissie van het ministerie van Arbeid. De ontslagcommissie zal nagaan of de ontslagvergunning wordt toegewezen.”

Reden verlof ook privacy werknemer

Tot slot werd gevraagd of een werknemer aan zijn werkgever kenbaar moet maken wat zijn reden is, wanneer hij verlof wenst aan te vragen. Smith zegt, dat dit ook tot privacy van de werknemer behoort. “Alleen bij spoedverlof mag de werkgever informeren wat zo spoedeisend is om te kunnen beoordelen of hij het verzoek van het spoedverlof honoreert.”

SK

error: Kopiëren mag niet!