President Santokhi op ‘Summit of the Americas’: “Toezeggingen moeten geen papieren tijgers worden”

“De toezeggingen waarover is onderhandeld in de Top Implementation Review Group moeten geen papieren tijgers worden, maar worden gevolgd door ambitieuze en concrete vervolgacties”, aldus president Chandrikapersad Santokhi op de 9e Summit of the Americas, die deze dagen plaatsvindt in Los Angeles, Californië (VS). Tijdens deze grootse bijeenkomst wisselen regeringsleiders uit Noord-, Zuid- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied van gedachten over verschillende aspecten de Inter-Amerikaanse samenwerking rakende.

De Implementation Review Group is het voornaamste bestuursorgaan van de Summit of the Americas. Het wordt geleid door de voorzitter van de summit en bestaat uit functionarissen van vertegenwoordigende landen.

President Santokhi legde daar niet alleen de nadruk op acties die moeten voortvloeien uit de gedane toezeggingen, maar merkte ook op dat de impact van de Inter-Amerikaanse samenwerking pas zichtbaar zal zijn als de vastgestelde financiële middelen en bijstand beschikbaar zijn via instrumenten en mechanismen. Deze middelen dienen niet alleen efficiënt en toegankelijk te zijn, maar snel te worden uitbetaald. 

Verder benadrukte het staatshoofd ook Surinames status als het enige CO2-negatieve land in Zuid-Amerika alsook een land met een hoge bosbedekking en een lage ontbossingsgraad. “We verwachten dat de dienst die we als land aan de wereld bieden, als een belangrijke koolstofput en leverancier van ecosysteemdiensten via onze bosbedekking, wordt erkend met bijbehorende financiële compensatie en ondersteuning”, sprak het staatshoofd.

Hij voegde eraan toe, dat Suriname als laaggelegen kuststaat zeer kwetsbaar is voor de effecten van klimaatverandering en geconfronteerd wordt met ongekende regenval en overstromingen. Volgens het staatshoofd is Suriname bereid koolstofkredieten te leveren op de vrijwillige koolstofmarkten en staat het open voor het verkennen van mogelijkheden met publieke en private partners.

President Santokhi meent dat het Caribisch gebied bij de implementatie van de actieplannen van de Top Implementation Review Group als een waardige buur erkend moet worden. “De Caricom kan een waardevolle partner zijn bij het handhaven van sterke inter-Amerikaanse betrekkingen.”

error: Kopiëren mag niet!