Binnenkort beleggingscertificaten Centrale Bank voor gewone burger

Financiën-minister Armand Achaibersing heeft dinsdag 31 mei in de Nationale Assemblee gezegd, dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) binnenkort beleggingscertificaten gaat aanbieden aan het algemeen publiek. Hiermee wordt voor de burger de mogelijkheid geschapen om een goed rendement te verdienen op hun spaargeld. De minister verschafte geen details over hoe deze Centrale Bank certificaten in zijn werking gaat. De CBvS zal daarover met het publiek communiceren.

De Centrale Bank beleggingscertificaten die aan het algemeen publiek zullen worden aangeboden lijken het antwoord te zijn van de CBvS op de vele aanhoudende kritieken vanuit de samenleving en het parlement op de zeer lucratieve Termijn Deposito (TD) veilingen waaraan alleen de bankinstellingen mogen meedoen. Met de wekelijkse TD-veilingen van de CBvS die vorig jaar juni als nieuw monetair instrument werd geïntroduceerd hebben de algemene banken tot nu toe bij elkaar ruim SRD 650 miljoen aan rente verdiend. 

Makkelijk geld verdienen

De Banken verdienen dit geld op een heel makkelijke manier zonder noemenswaardige inspanningen en risico’s. Het geld wordt verdiend met beleggingen in TD’s met korte looptijden, variërend van 1 week, 1 maand, 3 maanden en in enkele gevallen 6 maanden. De banken bieden een bepaald geldbedrag aan om te beleggen en geven zelf aan welke rente ze daarvoor willen ontvangen. Uit de verschillende biedrentes bepaalt de CBvS de gewogen gemiddelde rente. Eind vorig jaar noteerde de gewogen gemiddelde rente een recordhoogte van 97%. Deze is sedert begin dit jaar successievelijk gedaald naar wat het vorige week is geworden, namelijk rond de 20% voor de TD’s met een looptijd van 1 week.

Uit de wekelijkse veilingresultaten blijkt, dat de banken hun renteopbrengsten verkregen uit hun TD-beleggingen na het verstrijken van de looptijd, gelijk weer beleggen in de nieuwe TD’s. Hierdoor blijven de banken steeds meer geld verdienen. Daardoor is bij de samenleving het beeld ontstaan, dat de TD-veilingen zuiver bedoeld zijn om de algemene banken op een makkelijke manier geld te laten verdienen.

Het feit dat de TD-veilingen ook alleen open staan voor de algemene banken en niet voor de gewone burger om daarmee ook wat geld mee te verdienen, versterkt het beeld van “bevoordeling” van de banken. Met de nu door de minister aangekondigde Centrale Bank beleggingscertificaten die aan het algemeen publiek zullen worden aangeboden, zullen de TD-veilingen dus nog steeds een exclusieve aangelegenheid blijven voor de algemene banken. 

Ook beleggingsmogelijkheid burgers

Minister Achaibersing zei gisteren tijdens de debatten in het parlement over de nieuwe Centrale Bankwet, zich te kunnen voorstellen dat sommigen de TD-veilingen zien als een verkapte vorm om geld aan de banken te geven. De minister ontkent dat ten stelligste. Hij geeft evenwel toe, dat het ook niet zo kan zijn dat alleen de banken toegang hebben tot het systeem van TD-veilingen. Hij zegt de mening te zijn toegedaan, dat ook de gewone burger de mogelijkheid moet hebben om een goed rendement op hun spaargeld te behalen.

In Suriname is het gebruikelijk, dat men spaart in vreemde valuta. Het geld dat aan het eind van de maand overblijft wisselt men bij de cambio tegen vreemde valuta. Minister Achaibersing zei, dat wanneer de burger de mogelijkheid wordt gegeven om zijn of haar SRD spaarcenten te beleggen tegen een aantrekkelijke rente, hij ervan overtuigd is dat men daarvoor gaat kiezen in plaats te ”vluchten” naar de US dollar. De Centrale Bank beleggingscertificaten zijn zo’n mogelijkheid voor de gewone burger.

SS  

error: Kopiëren mag niet!