Werklocatie LVV Wageningen in deplorabele staat

De werknemers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in het ressort Wageningen hebben hun ongenoegen geuit tegenover de redactie van Dagblad Suriname. Ze werken momenteel in een erbarmelijke situatie die niet goed te praten valt.

Onprettig werken

Omdat de kantoorruimte waarin de werknemers hun dagelijkse werkzaamheden moeten verrichten niet in goede staat is, kunnen ze hun werk niet prettig  genoeg doen. De werknemers hebben veel problemen met hun gebouw. Ze hebben onder ander last van open vlieringen, ze beschikken niet over ventilatie, er zijn geen functionerende airco’s aanwezig in het gebouw en daarom hebben ze ook last van ongedierte en insecten. Dit is niet alles.

Rattenpoep en -plas

De verschillende bureaus van het personeel zitten in de ochtend vol rattenpoep en -plas. Bij regenachtig weer lopen bepaalde delen van het gebouw onder water. 

Normale werktijden

De werknemers moeten ondanks dit alles hun werk toch gewoon normaal verrichten net als alle andere leden van de overheid, en dat is vanaf zeven uur ’s morgens tot en met drie uur in de middag. De mensen kunnen hun werk niet goed genoeg verrichten vanwege de aangehaalde aandachtspunten. Het is de bedoeling dat er voor elke werknemer een geschikte ruimte wordt gecreëerd om zich in te kunnen zetten voor de gemeenschap. In het geval van de werknemers van het ministerie van LVV  in het district Wageningen is dat niet zo.

Schriftelijk verzoek

Er is vanuit de kant van de werknemers een oproep gedaan aan de onderdirecteur. De werknemers hebben een schriftelijk verzoek gericht aan de onderdirecteur om tot 13.00 uur te werken, en zich toch in te zetten indien er noemenswaardige dringende werkzaamheden zijn die na 13.00 uur binnen uitgevoerd moeten worden. De onderdirecteur van deze afdeling waaronder de werknemers vallen is uitgenodigd door de leden voor een oriëntatiebezoek. Om zich ook in de schoenen van de werknemers daar te kunnen verplaatsen en te weten wat de mensen dagelijks mee moeten maken. 

Geen hulp vanuit het ministerie

De schriftelijke oproep van de werknemers werd per direct telefonisch afgekeurd door de onderdirecteur. De werknemers kunnen het niet meer aan en leggen zich neer bij het besluit dat ze niet zullen werken onder zulke erbarmelijke omstandigheden wanneer er geen gangbare oplossing voor hen komt in deze situatie.

GW

error: Kopiëren mag niet!