Korps Politie Suriname maakt doorstart met project Buurtmanagement

Met de overdracht van een dienstvoertuig aan de landelijke coördinator Buurtmanagement, de inspecteur van politie 3e klasse Henry Kia, is een officiële aanvang gemaakt met de doorstart van het project Buurtmanagement, zo meldt het Korps Politie Suriname zondag 29 mei

De korpsleiding wilt met dit project de politie dichterbij de gemeenschap brengen. Het gaat hier om een politiemethodiek. Daarbij zal aansturing worden gegeven voor een structurele samenwerking met personen, instituten en non-gouvernementele organisaties uit de desbetreffende buurten en waar nodig met partners daarbuiten. Dit alles zal geschieden door activiteiten te organiseren ter bevordering van de veiligheid door leefbaarheid.

De politie wil hierbij rolmodellen identificeren ter bevordering van het rechtmatig gedrag onder vooral de jongeren. Henry Kia verwacht de volle medewerking vanuit de samenleving, aangezien een ieder baat heeft aan een gezonde woonomgeving.

In het ressort Pontbuiten zijn er nog zichtbare projecten die de landelijke coördinator samen met onder andere de buurtbewoners, stichtingen, schoolleiders, volksvertegenwoordigers, de bestuurders en de overheid zal uitvoeren.

Een gezamenlijke aanpak van dit project, wordt een groot succes, aldus de politie.

error: Kopiëren mag niet!