Overeenstemming bereikt over minimum uurloon: SRD 20

De vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid hebben overeenstemming bereikt over het minimum uurloon. Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), zegt dat het minimum uurloon gesteld zal worden op SRD 20. Dit zal tot en met december gelden, waarna het bedrag opnieuw zal worden bekeken.

Eerder had de Loonraad in een uitgebracht advies aan de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken voorgesteld het huidige minimum uurloon van SRD 8,40 te brengen naar SRD 15,49. De vakbeweging kon zich hierin absoluut niet vinden en heeft zelfs gedreigd de arbeidsrust in het land niet te kunnen garanderen indien president Chandrikapersad Santokhi dit voorstel zou overnemen. 

1 juni

Afgelopen donderdag heeft Arbeid-minister ad-interim Reshma Kuldipsingh tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement medegedeeld, dat het streven erop gericht is per 1 juni het nieuwe minimum uurloon te introduceren. De komende week zullen de besprekingen hierover worden afgerond.

De introductie van het minimum uurloon zal volgens de bewindsvrouwe samen gebeuren met de vaststelling van de armoedegrens. Het is niet bekend of het voorstel van de Commissie Armoede Grensbepaling om deze vast te stellen op SRD 3.097 per persoon zal worden aangehouden.

De vakbeweging was ook faliekant tegen dit bedrag. Ze vindt dat men hierbij uitgegaan is van totaal verkeerde uitgangspunten. Men is uitgegaan van een armoede grensbepaling op basis van 1 volwassen persoon. De dagelijkse realiteit is volgens de vakbeweging echter totaal anders. Daarbij is altijd sprake van één of meerdere kinderen in een gezin. Ter vermijding van allerlei onderzoeken om te bepalen hoeveel kinderen in een gezin, stelde Ravaksur voor om uit te gaan van 1 volwassene + 1 kind. Op basis hiervan komt zij op een armoedegrens van SRD 4.028. 

Vervanging vertegenwoordigers

Ondertussen is bekend geworden dat zowel de vakbeweging als het bedrijfsleven hun respectieve vertegenwoordigers (elk 2) in de Loonraad hebben vervangen. Met de nieuwe samenstelling van de Loonraad is de weg vrij om het thans overeengekomen minimum uurloon van SRD 20 als nieuw advies aan de minister van Arbeid te formaliseren. Die zal vervolgens het advies doorgeleiden naar de president voor de finale goedkeuring.

Met betrekking tot de thans overeengekomen SRD 20 als nieuwe minimum uurloon verduidelijkt Armand Zunder, dat deze vooralsnog niet zal gelden voor bepaalde “zwakke” sectoren.  Hiertoe behoren onder andere de kleine nijverheid, security bedrijven en de thuiszorg branche. 

SS     

error: Kopiëren mag niet!