Minister Kuldipsingh: “Iedereen kan gereshuffeld worden”

“Ik geloof dat elke minister in dit kabinet heel hard zijn of haar best doet. Ik werk 18 uur per dag. Ik kan niet zeggen hoeveel punten ik daarvoor verdien. Ik laat het aan de president over om mij te beoordelen. Het reshuffelen van de ministers is des presidents. Hij bepaalt of ik een van de ministers ben die wordt gereshuffeld”, aldus minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) desgevraagd.

“Iedereen kan gereshuffeld worden. Wij doen dat ook op ons ministerie. Wij evalueren onze ambtenaren. Ik vind dat het moet kunnen. Ik weet niet hoeveel zin het heeft om hierover te discussiëren, want het is ons nog niet meegedeeld. De president is open en transparant. Als hij zover is horen wij het wel of er al dan niet een reshuffeling komt.

Beleid en resultaat

De bewindsvrouwe hield dinsdag 29 maart haar tweede persconferentie sedert haar aantreden. Zij werd bijgestaan door haar directeuren en andere stafambtenaren. Het gevolgde beleid en enkele resultaten daarvan werden uit de doeken gedaan. De ontmoeting, die live via onder andere Facebook werd uitgezonden, vond plaats in een conferentieruimte van het ministerie van Openbare Werken aan de Jagernath Lachmonstraat.

“Ik kom uit de vakbeweging”

De verstandhouding tussen het ministerie en de vakbeweging werd besproken: “U vraagt of ik uit de vakbeweging kom. Ik ben al 25 jaar ambtenaar. Ik heb 17 jaar gewerkt op het ministerie van Onderwijs, 4 jaar bij Handel en Industrie, 2 jaar bij Arbeid waar ik nu anderhalf jaar minister ben. Ja, ik kom uit de arbeidersbeweging. Net als u allen heb ik de klappen van de zweep ook gehad’, aldus minister Kuldipsingh.

Minimumloon en armoedegrens

“Wij zijn continue in overleg met de vakbeweging. Het hoeft niet altijd zo te zijn, dat wij op een lijn staan. Wij proberen wel zover te komen. Ik denk, dat ik deze week nog één onderhoud over het minimumloon en de armoedegrens zal hebben met de vakbeweging. De daaropvolgende week zal de Loonraad de president bindend advies uitbrengen over deze bepalingen.”

Bindend advies

“Wij hadden het minimumloon en de armoedegrens kunnen bepalen en afkondigen. Wij waren niet verplicht om hierover in dialoog te gaan met de vakbeweging en andere organisaties. Maar zijn daartoe overgegaan. Het duurt nu een beetje te lang. De regering en de bevolking kunnen niet langer wachten. Het minimumloon was SRD 8,40 en is nu bepaald op SRD 15,49. De armoedegrens komt rond de SRD 4.000 te staan.”

No work no pay

Minister Kuldipsingh huldigt het principe van no work no pay. “Er is onrust in de samenleving een ieder wil staken. Het wordt tijd, dat er gekeken wordt naar de rechten en plichten van werknemers en vakbonden en die opsommen. Wij worden beschuldigd van chantage, maar in het wetboek staat, dat de werkgever no work no pay mag toepassen als er geen arbeid wordt verricht.”

HD

error: Kopiëren mag niet!