Ministerie van Financiën en Planning: “Vlot verloop herschikking schulden”

De onderhandelingen met de verschillende schuldeisers van Suriname zijn in volle gang. Dat meldt het ministerie van ministerie van Financiën en Planning dinsdagavond 29 maart in een uitgebreid persbericht.

Het zogeheten “Debt Sustainability Analysis” (DSA) biedt het stramien waarbinnen wordt onderhandeld: (1) kwijtschelden van een deel van de schuld, (2) verlagen van de rente, en (3) verlengen van de looptijd en (4) latere aanvang van de terugbetaling. Dit allemaal met als doel te komen tot een “sustainable” (beheersbaar) schuldenniveau voor Suriname, aldus het ministerie.

Onderhandelingsteam

Een technisch team van Suriname is belast met de schuldonderhandelingen. Dit team bestaat uit experts van het Bureau Staatsschuld, het ministerie van Financien en Planning, en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BIBIS). Het team wordt ondersteund door het Franse bureau Lazard. De onderhandelingen vinden plaats via een aantal parallelle trajecten.

Oppenheimer bondholders

Met de zogenaamde Oppenheimer bondholders is er regelmatig overleg. Recent is een nieuw herstructureringsvoorstel gedaan, met een aanzienlijk lagere korting dan bij het eerste aanbod. Daarbij is ook een “Value Recovery Mechanism” voorgesteld. Hierbinnen wordt een deel van de schuldkorting gecompenseerd met toekomstige offshore olie-opbrengsten. De schuld wordt aanzienlijk omlaag gebracht, maar bondholders kunnen achteraf wel gedeeltelijk worden gecompenseerd wanneer betere tijden aanbreken. De bondholders zijn bezig het aanbod te analyseren. De indicaties zijn tot zo ver positief.

Paris Club 

De “Paris Club” wordt gevormd door een groep van landen die bemiddelt tussen landen die de aan hun verstrekte kredieten niet kunnen terugbetalen en de landen die deze kredieten verstrekt hebben (bilaterale schuldeisers in deze Frankrijk, Israel, Italie, Nederland, Zweden). Ministers Achaibersing en Ramdin hadden recent op 22 maart een zeer positieve bespreking met William Roos, co-voorzitter van de Club van Parijs. Door de Paris Club is toegezegd, dat het traject snel wordt afgewikkeld. De Paris Club gaf voor het IMF-programma in een vroeg stadium haar “Financing Assurances”. Het Paris Club voorstel zal als leidraad gelden voor alle andere officiele bilaterale schuldeisers.

China en India

China en India zijn de twee grootste bilaterale schuldeisers van Suriname. Aan hen zijn herstructureringsvoorstellen aangeboden die nu in studie zijn. Ook hier loopt het proces vlot en is de verwachting om snel tot een goede afronding te komen, aldus het ministerie van Financiën en Planning. Het proces van technische onderhandelingen wordt vanwege de aard van deze schulden ook aangevuld met diplomatieke inspanningen.

Lokale schuldeisers

Met lokale banken en aannemers zijn al afspraken gemaakt voor herstructurering van een groot deel van de lokale schulden. Voor wat betreft de Centrale Bank is nu een herkapitalisatieplan in voorbereiding. 

Groene focus

Omdat Suriname een van de weinige landen is met een negatieve CO2 uitstoot, is de inzet van zogenaamde groene instrumenten ook een factor bij de schuldonderhandelingen. De optie wordt onderzocht om, op vrijwillige basis, een deel van de schuldaflossingen te doen via een Surinaams Groen Fonds. Dit is echter optioneel en zal de voortgang van onderhandelingen niet vertragen. Eventuele formalisatie hiervan kan achteraf plaatsvinden. 

Tijdslijn

De goede voortgang van het IMF-programma heeft een gunstig effect op de snelheid waarmee de onderhandelingen nu plaatsvinden. De verwachting is dat het traject binnen enkele maanden kan worden afgerond.

error: Kopiëren mag niet!