Verklaring RGD over actie van personeel

Naar aanleiding van de actie van personeel bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft de afdeling Public Relations en Voorlichting van de RGD donderdag 24 maart onderstaande verklaring uitgegeven:

“De directie van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) betreurt het, dat de Bond van Regionale Gezondheidsdienst (BPRGD) per maandag 21 maart tot nader orde in actie is. Echter moet benadrukt worden, dat de dienstverlening gegarandeerd is en verleend wordt door de artsen en het personeel dat geen lid is van de bond.

Directeur Nishita Gajadin laat optekenen, dat de bond overging tot werkneerlegging, terwijl er reeds een overeenstemming was tussen partijen. De onderhandelingen over de uitvoering van het akkoord tussen de BPRGD en de directie waren gaande. Als gevolg van de uitgeroepen staking verschijnt het verplegend en ondersteunend personeel dat lid van de bond is, niet op het werk. 

De vakbond bij de RGD en de directie hebben een akkoord over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) over het jaar 2021, alhoewel er gesproken moet worden over de uitvoering. De bond eist een salarisverhoging van 20 procent en verhoging van de secundaire vergoedingen en een twk vanaf januari 2021 en wilt dit al in maart uitbetaald hebben. Dit is echter gezien de huidige situatie niet werkbaar voor de regering. Directeur Gajadin stelt dat de directie in gesprek is met het ministerie van Volksgezondheid en zij op hun beurt met het ministerie van Financiën en Planning. De directie heeft na overleg met het ministerie een voorstel gedaan om salarisverhoging per april in te voeren en de twk daarna in vier tranches uit te betalen. De bond is niet akkoord gegaan met het voorstel. Daarnaast biedt de bond geen ruimte aan de directie voor verdere constructieve onderhandelingen. 

Directeur Gajadin onderstreept de inzet en toewijding van alle RGD’ers jaar en dag, vooral vanaf het begin van de pandemie, voor goede gezondheidszorg over het gehele land. Zij garandeert haar volledige inzet voor het realiseren van adequate en marktconforme financiële waardering voor het gehele personeel. De directie hoopt van harte dat de bond het pad van dialoog kiest en de actie spoedig achterwege laat.”

error: Kopiëren mag niet!