Leden Kustwacht ontvangen certificaat na training ‘Vessel Monitoring System’

De Kustwacht van Suriname heeft in samenwerking met het bedrijf Comprehensive Security Solutions een tweedaagse Vessel Monitoring System (VMS) training georganiseerd op 15 en 16 maart. Het ging om een refreshment training, waaraan manschappen van de Operatiën hebben deelgenomen, de administrator- en monitoring groep, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken pas dinsdag 22 maart.

De deelnemers werden onderricht in het op een deskundige manier monitoren van het VMS. De directeur van Comprehensive Security Solutions Inc., Ryan Clarke, gaf aan dat de training was bedoeld om de trainees leren om te gaan met nieuwe updates op het VMS platform.

Hij vindt, dat de Kustwachters zich goed van hun taak hebben gekweten. Tot nu toe hebben ze goed gereageerd op de alerte activiteiten en het is hun ook gelukt om het systeem goed te managen. Hij gaf ook aan, dat er in de toekomst meer trainingen zullen worden gehouden. 

Aan het eind van de training hebben de deelnemers een test afgelegd en alles werd afgesloten me een certificaatuitreiking.   

Het VMS is een radarvolgsysteem van de scheepvaart voor de Surinaamse kust.

Het systeem werd in 2007 verplicht gesteld voor industriële vissersvaartuigen. In 2014 werd het systeem uitgebreid naar andere vissersboten die voor de Surinaamse kust varen, maar dit werd in 2016 weer gestaakt omdat het onvoldoende functioneerde. Dit initiatief werd in 2020 opnieuw opgepakt. Door de invoering van het systeem voldoet Suriname aan de verplichtingen die worden gesteld door internationale organisaties waar het bij aangesloten is.

Het systeem moet de illegaliteit voor de kust voor een deel bestrijden.

error: Kopiëren mag niet!