Delegatie regering bezoekt door wateroverlast getroffen gebied Creola

Een regeringsdelegatie heeft maandag een bezoek gebracht aan het onder water gelopen gebied Creola in het district Saramacca. De delegatie bestond uit de minister van Defensie Krishna Mathoera, de minister van Volksgezondheid drs. Amar Ramadin, de directeur van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Soedeshchand Jairam, en een afgevaardigde van het Nationaal Coordinatie Centrum voor Rampenbeheersing, NCCR, zo meldt het commissariaat van Saramacca.

De districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, was ter plaatse aanwezig om de delegatie te ontvangen en te begeleiden te Creola, Wanicakanaalweg, de Rosevalweg, de Warnerweg en omgeving.
De delegatie heeft de situatie gezien en buurtbewoners gesproken, hun is veel sterkte toegewenst en dat er zijndens de regering zeker aandacht is voor het ontstane probleem.

Ook hebben de ministers aangegeven, dat zij dit spoedig zullen bespreken binnen de regering voor een structurele oplossing op korte termijn en wel in de komende droge tijd.

Ook zal het ministerie van Openbare Werken gevraagd worden om in te komen met deskundig advies om het steeds terugkerend probleem met betrekking tot wateroverlast te verhelpen. 
Ook werden 150 voedsel pakketten door de regering  overhandigd aan het Commissariaat van Saramacca ter distributie voor de getroffen gezinnen in de gebieden, hetgeen ook al heeft plaatsgevonden.

error: Kopiëren mag niet!