Private sector straks meer dan 150 SDG-ambassadeurs rijker

Een gezamenlijk initiatief van de Verenigde Naties Suriname en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft geleid tot een serie van trainingen gericht op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) binnen de private sector.

Tegen het eind van deze maand is de private sector en dus Suriname meer dan 80 SDG-ambassadeurs rijker. Gedurende deze ronde van trainingen moeten er meer dan 150 SDG-ambassadeurs zijn klaargestoomd.

De participatie van deze bedrijven komt vanwege de intrinsieke motivatie om vanuit de private sector bij te dragen aan de gedeelde verantwoordelijkheid, die de duurzame ontwikkelingsdoelen met zich meebrengen. Deze verantwoordelijkheid wordt ook door de regering gedragen, die haar ondersteuning voor het behalen van de SDGs heeft kenbaar gemaakt.

Tijdens de trainingen wordt met nadruk ingegaan op globale trends en voorbeelden van buitenlandse bedrijven die zich hebben gecommitteerd aan de SDG’s, het identificeren van uitdagingen binnen het eigen bedrijf en hierna mogelijke acties en strategieën bedenken hoe die te zullen aanpakken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld SDG componenten die vastgelegd worden in bedrijfsdocumenten, of meer bewustwording creëren onder het personeel over de SDG’s.

Meerdere Surinaamse bedrijven hebben aangegeven de SDG’s te ondersteunen en daar waar mogelijk de SDG’s te integreren in hun missie, visie, kernwaarden en bedrijfsdoelstellingen. De private sector heeft een grote verantwoordelijkheid en plicht een bijdrage te leveren aan het behalen van de SDGs. Met de vele honderden bedrijven (en haar duizenden medewerkers) in Suriname, is het duidelijk dat de private sector niet alleen een bijdrage kan leveren, maar ook moet worden beschouwd als een strategische partner om de SDG’s te helpen realiseren en zal dus als zodanig ingezet kunnen worden.

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in september 2015 formeel werden aangenomen door de 193 bij de Verenigde Naties aangesloten landen (waaronder Suriname) tijdens de Algemene Vergadering van de VN.

De 17 doelen vormen een actieplan met als uiteindelijk doel van de wereld een betere plek te maken en te streven naar een rechtvaardige en “inclusieve samenleving” waarin niemand wordt uitgesloten. Met andere woorden: “leave no one behind”, ofwel “gelijke kansen voor iedereen”, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, geloof, status enzovoort. De SDG’s, die onderverdeeld worden in vijf grote thema’s (mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap), zijn gesteld voor de periode 2015 – 2030. Er zijn nog 9 jaren over om de doelen te behalen, aldus de “Decade of Action”.

error: Kopiëren mag niet!