Amoksi: “We zijn klaar om delegatie CFATF te ontvangen”

Tijdens een persconferentie vrijdagochtend 11 februari van de regering zat, naast minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning en zijn collega Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, ook Justitie en Politie-minister Kenneth Amoksi achter de regeringstafel om in te gaan op actuele issues.

Van tevoren was door de Communicatie Dienst Suriname aangekondigd, dat minister Amoksi zou spreken over de ordehandhaving en veiligheid en hij zou een tussentijdse rapportage geven inzake de stand van zaken rond het NRA-rapport (National Risk Assessment). Ordehandhaving en veiligheid bleken echter niet aan bod te komen tijdens de persconferentie. Het werd een weinig onthullend verhaal van de bewindsman. 

Het NRA-rapport is bedoeld om de private sector, de publieke sector en de toezichthouders te informeren omtrent de risico’s van money laundering (witwassen) en terrorismefinanciering in Suriname.

Witwas-risico’s

Uit het medio november vorig jaar uitgebrachte rapport werd duidelijk, dat in Suriname de risico’s voor witwassen groot zijn. Ook blijken de maatregelen en instituten om witwassen en het financieren van terrorisme te bestrijden van heel lage kwaliteit zijn. Suriname zal door het Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) geëvalueerd en beoordeeld worden.

Amoksi bracht vrijdagochtend als enig ‘nieuws’, dat binnenkort een delegatie van de  Caribbean Financial Action Task Force naar Suriname afreist en dat hij en zijn ministerie “klaar zijn om de delegatie te ontvangen”.

De bewindsman ging in op de gang van zaken rond het NRA-rapport. Hij zette een korte terugblik uiteen, maar kwam verder niet met werkelijk nieuws. Er kwam dan ook geen nieuws onder de zon vandaag, integendeel.

Warrig verhaal van Amoksi, van commissie naar commissie springend

Het relaas van Amoksi, zijn terugblik, werd warrig en hortend en stotend gebracht met vooral veel ‘eh’s’. Veel ambtelijk taalgebruik ook en vooral springend van de ene commissie naar de andere commissie, ofwel committee, want de Engelse taal klinkt nu eenmaal interessanter dan Nederlands.

Met de komst van de CFATF-delegatie zal minister Amoksi antwoorden paraat moeten hebben op vragen over de stand van zaken bij het Openbaar Ministerie inzake de vervolging van witwas- en corruptiezaken en over of de politie wel goed is uitgerust om onderzoeken uit te kunnen voeren.

Luisterend naar minister Amoksi zullen er ongetwijfeld kijkers en luisteraars zijn geweest die zich de vraag stelden, in hoeverre zou Amoksi zelf kennis van zaken hebben over het NRA en over alle ontwikkelingen binnen collega-ministeries om te voorkomen dat Suriname ‘geblacklist’ wordt? Daar draait alles rond het NRA immers om: voorkomen dat het land op een zwarte lijst komt van landen waar het eenvoudig is voor criminelen en anderen om gelden wit te wassen. Daartoe moeten betrokken instanties goed functioneren en moet ook wet- en regelgeving in orde zijn en daar heeft het de afgelopen jaren aan geschort.

Niet overtuigend

Het betoog van minister Amoksi klonk echter niet sterk, niet overtuigend, weifelend zelfs op momenten.

Ook ging hij zeer kort in op enkele wetten die inmiddels bij De Nationale Assemblee liggen en wachten op hun agendering, daaronder de Wet Casinowezen, de Wet Loterijwezen en de Wet Toezicht en Controle Kansspelen. Wetten die, aldus minister Amoksi, moeten gaan zorgen voor een beter functionerende toezichthoudende Gaming Board.

Tot slot stipte Amoksi, eveneens weer bondig, aan, dat het Korps Politie Suriname zich in een ‘transitiefase’ bevindt en dat “we bezig zijn met formaliteiten rond de nieuwe korpsleiding”. Ook bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren zijn veranderingen in de leiding op komst en bij de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) is, zo zei Amoksi, “ook beweging in de top, we kijken ook hiernaar.”

PK

error: Kopiëren mag niet!