Assembleelid Kensenhuis bezorgd over Grassalco

Assembleelid Patrick Kensenhuis (NDP) maakt zich zorgen om de situatie bij het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco. Aanleiding om zijn bezorgdheid opnieuw te uiten is een bericht in de media, waarin melding wordt gemaakt dat het personeel het vakantiegeld over 2020 nog niet uitbetaald heeft gekregen, alsmede een gedeelte van hun salarissen. In de afgelopen periode heeft Grassalco de grootste moeite om de salarissen van het personeel uit te betalen. Het bedrijf zit al geruime tijd in een zeer moeilijke financiële positie.

Kensenhuis zegt bij de eerstvolgende vergadering van het parlement opnieuw de aandacht van de regering te vragen in de kwestie van Grassalco. Tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement had hij reeds vragen gesteld met betrekking tot de financiële positie van het bedrijf en hoe het gesteld is met de bestaanszekerheid van het personeel. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) legde toen uit, dat de plannen om Grassalco weer gezond te maken op lijn zijn. Over de bestaanszekerheid van het personeel liet de minister zich geruststellend uit. 

Kensenhuis zegt van de regering te willen vernemen wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot het bedrijf. De directie van Grassalco heeft in september vorig jaar haar investeringsplannen voor weder gezondmaking van het bedrijf aan president Chandrikapersad Santokhi voorgelegd. Na de presentatie van de plannen vroeg de president om zaken nader uit te werken. Hij wilde eerst ervan overtuigd zijn, dat het bedrijf uit de rode cijfers zal geraken. Kensenhuis zegt van de regering te willen vernemen wat de status is van deze investeringsplannen, die naar zijn weten heel goede perspectieven biedt voor de weder gezondmaking van het bedrijf. Voor hem is op dit moment de bestaanszekerheid voor het personeel de grootste zorg. De mensen leven in grote onzekerheid. Kensenhuis is parlementariër uit het district Para. Veel Paranen uit het gebied rond Pikin Saron vinden emplooi bij Grassalco.

Grootse investeringsplannen

Grassalco wil voornamelijk de productie van steenslag uitbreiden van ongeveer 500.000 metrieke ton per jaar naar 5 miljoen in 2025. In Maripaston wil het bedrijf een eigen goudmijn opzetten. Daarnaast wil het bedrijf gaan investeren in eigen schepen om steenslag naar Guyana te exporteren. De export hiervan vindt momenteel met internationale schepen plaats, welke gepaard gaat met vrij hoge kosten.

Verder wil het mijnbouwbedrijf zijn granietmijn te Patamacca in het district Marowijne verder uitbreiden en de productie van granietbladen en tegels verhogen. Ook in InVitroPlants, een hypermodern laboratorium gespecialiseerd in de productie van in-vitro (weefselkweek) dat plantmateriaal vermeerderd, wil het bedrijf grote investeringen plegen. Directeur Wesley Rozenhout gaf eerder aan, dat de projecten opgenomen in het investeringsplan, ter financiering zijn aangeboden aan banken en internationale financierders. Vier van de projecten kunnen op basis van de huidige begroting van het bedrijf door deze partners gefinancierd worden. Het is niet duidelijk hoe het thans staat met de nadere uitwerking van bepaalde zaken uit het investeringsplan, waar president Santokhi nu ruim 4 maanden geleden om heeft gevraagd.

SS  

error: Kopiëren mag niet!