Stevige kritiek op OW voor vangrails en rotsen op mr. Jagernath Lachmonstraat

Weggebruikers, buurtbewoners, reageren met veel afwijzing op een pilotproject voor het ‘verfraaien’ van de mr. Jagernath Lachmonstraat door het ministerie van Openbare Werken (OW). Ook op social media is er stevige kritiek hierop. Tegenover Dagblad Suriname reageren enkele ingenieurs zeer verontwaardigd over het geheel. 

Bots-onvriendelijk 

“Bij gescheiden rijwegen is het verboden bots-onvriendelijke obstakels aan te leggen. Bots-onvriendelijk zijn: stukken rots, betonnen ringen die ook nog eens is gevuld met aarde, Betonpalen op de rijweg, zoals nabij brug Saramacca doorsteek”, stelt een ingenieur. De deskundige gaat verder: “Een enkele vangrail bij 2 rijbanen is uit den boze. Het moet een dubbele vangrail zijn. Alle situaties op de foto is een foute boel. Als er iets gebeurt, maakt een slimme advocaat er een zaak van.”

Onoverzichtelijk

Een andere ingenieur stelt, dat het een kwestie van prioriteitstelling is. “Kies je voor stadsverfraaiing met de zeer schaarse middelen waarover de minister continu klaagt of kies je voor verkeersveiligheid en berijdbare wegen en goede afwatering. De bestaande hoge bermen waren voor het laatste doel zeer effectief en esthetisch gezien was de groene strook ook veel aantrekkelijker. Probleem is wel dat het onderhoud, maaiwerk niet altijd regelmatig gebeurde.” 

“Deze betonnen gedrochten en stenen blokken vergen echter meer onderhoud en als dat niet consequent gaat gebeuren worden het spoedig nogal onoverzichtelijke objecten. Ook is de kans dat ze worden aangereden veel groter dan in het geval van de hoge middenberm en dus ook minder veilig. Dit lijkt meer op verpesting!”

Een weggebruiker geeft ook aan, dat vangrails normaal gesproken geplaatst worden in bochten op snelwegen en bij ravijnen. Dat is tenminste internationaal gangbaar. Met deze aanpak heeft het ministerie de weg de facto versmald. Er is geen uitwijkmogelijkheid en zullen bestuurders tegen de vangrails aanvliegen. “Ik dacht dat we het aantal verkeersdoden wilden verminderen.”

OW reageert

Het ministerie van OW stelde via social media, dat de middenbermen van de mr. Jagernath Lachmonstraat ter hoogte van het OW-ministerie worden voorzien van een vangrail. Ook worden de bermen verfraaid met plantjes in bloempotten. “OW werkt hard aan het herstel van openbare wegen in ons land. In dit kader is in december 2021 een pilotproject gestart aan de mr. Jagernath Lachmonstraat. Er is reeds een aanvang gemaakt de middenbermen af te scheren om meer veiligheid te garanderen op de weg en uiteindelijk verder te verfraaien.”

Pilotproject

Het OW-ministerie laat desgevraagd weten dat bomen op de middenbermen van diverse wegen ondertussen heel groot zijn geworden. “Dit zorgt namelijk voor onoverzichtelijkheid binnen het verkeer. In bepaalde gevallen raken bomen de elektriciteitsmasten, alsook beschadiging van het wegdek door de wortels van de bomen worden geconstateerd. Door het verwijderen van deze bomen en het afscheren van de middenbermen is het OW-ministerie voornemens om duurzame modernisering te brengen aan deze bermen. Na deze strekking komt het andere deel van de mr. Jagernath Lachmonstraat aan de beurt, waarbij de Coesewijne- en de Willem Campagnestraat ook worden meegenomen in het pilotproject. Indien dit project succesvol verloopt, zal worden overgegaan tot landelijke uitvoering van deze werkzaamheden. Op de weggebruikers wordt een beroep gedaan geduld te betrachten en mee te werken door de aanwijzingen strikt te volgen tijdens de werkzaamheden. Dit initiatief is bedoeld om de situatie op onze wegen te verbeteren.”

SAM

error: Kopiëren mag niet!