Asabina (BEP) bezorgd over lage vaccinatiebereidheid bewoners binnenland

Ronny Asabina (BEP) maakt zich ernstig zorgen over de lage vaccinatiebereidheid en de misinformatie die bij binnenlandbewoners bestaat over Covid. De Omicron-variant die zich razendsnel verspreid, wordt dwars door het binnenland beschouwd als “Baka ja febe” oftewel een gewone najaarsgriep. Onder grote delen van deze doelgroep wordt vaccinatie gezien als dwang en drang. Hoewel de regering deze situatie onderkent en als een grote uitdaging ziet, vraagt het Assembleelid wat de regering hieraan doet.

De Nationale Assemblee kwam donderdag in openbare vergadering bijeen om de huidige Covid-situatie in het land te bespreken en daarover vragen te stellen aan de regering. Asabina beperkte in zijn bijdrage aan het debat zich tot de kwetsbare gebieden waar de vaccinatiegraad en de testgraad volgens de cijfers het laagst is. Hij benadrukte, dat Suriname van een vierde golf rechtstreeks is beland in een vijfde golf, die qua omvang reeds de vorige heeft ingehaald.

De regering heeft voor wat betreft de Covid-bestrijding inclusief handhaving van de regels niet waar kunnen maken wat het heeft toegezegd. Er is geen sprake van maatwerk. Hoe vaak hebben hij en andere parlementariërs niet gevraagd om voor specifieke groepen specifiek beleid te maken en uit te voeren? De regering had toegezegd dat het Covid-beleid voor het binnenland er anders uit zou zien. Daar is tot nu toe weinig van de te merken. En daar maakt Asabina zich boos over. 

Bezoek granman

De president en vicepresident hebben toegezegd samen naar het binnenland te trekken om met de Granmans te praten over vaccinatie. De regering heeft via de Communicatie Dienst Suriname bekend gemaakt, dat de Granman der Saramaccaners zich zou laten vaccineren, maar daarover is daarna niets meer vernomen. De regering lijkt niet te beseffen hoe invloedrijk de granmans zijn.

Asabina merkte op, dat indien de binnenlandbewoners merken dat hun grootopperhoofd is gevaccineerd, dat zeker de vaccinatiegraad onder de binnenlandbewoners positief zal beïnvloeden. Hij benadrukte het belang die voorbeeldfiguren in het binnenland hebben als het gaat om de vaccinatiebereidheid onder de bevolking te verhogen. Hij noemde leerkrachten en traditionele gezagsdragers zoals stamhoofden, hoofdkapiteins, kapiteins en basja’s, bestuursambtenaren, gezondheidswerkers, districtsraads- en ressortraadsleden.

Asabina wil van de regering weten hoeveel van deze voorbeeldfiguren zijn gevaccineerd, omdat  je moeilijk anderen kunt overhalen zich te laten vaccineren als men zelf niet gevaccineerd is. De parlementariër wil concreet van de regering weten hoe het vaccinatiebeleid naar het binnenland toe eruit gaat zien, gelet op de vele logistieke uitdagingen en misinformatie.

Prikboten en prikbussen inzetten

Hij deed het voorstel om prikboten en prikbussen in het binnenland te introduceren. De regering heeft aangegeven dat een clusterteam van ministers onder leiding van de vicepresident het Covid-beleid aanstuurt, maar in de praktijk lijkt de minister van Volksgezondheid de dienst uit te maken, terwijl er andere grote belemmeringen zijn buiten het medische om, die ervoor zorgen dat de binnenlandbewoners weinig bereid zijn zich te laten vaccineren.

SS

error: Kopiëren mag niet!