PTC Openingscollege 2022: “De uitdaging is om het beste van uzelf te laten zien als student, als Surinamer, als wereldburger”

De PTC-University of Applied Sciences heeft afgelopen dinsdag de opening van het collegejaar 2022 gehad. De openingsceremonie stond in het teken van het thema “Learning through innovation to create new possibilities”. Op 21 februari herdenkt PTC-University of Applied Sciences haar 25-jarig bestaan. In verband met haar jaardag werd tijdens het openingscollege het jubileumlogo onthuld. Met dit logo wordt getoond, dat het PTC al 25 jaren bijdraagt aan onderwijs in Suriname en een toonaangevende positie heeft behaald met technische opleidingen.

“Learning through innovation to create new possibilities”

In zijn openingswoord ging Robby Holband, directeur van het PTC, in op het thema. “We staan aan het begin van een bijzonder jaar, een jaar van groei, voorspoed, samen mooie doelen bereiken en samen bouwen aan de ontwikkeling van ons prachtig land. Sommigen van u zullen vreemd opkijken bij zo’n openingszin. Wij kunnen niet anders, dan aan het begin van 2022 en de start van de colleges het positieve uit te spreken. Iets dat niet alleen een wens is, maar hopelijk ook ons streven wordt in alles wat we zullen dromen, denken en doen. Zoals Ellen Degeneres een keer zei. “It makes a big difference in your life when you stay positive”. Het PTC staat ook aan de vooravond van haar 25-jarig bestaan.”

Kwaliteit

Directeur Holband vervolgde: “Ook het PTC heeft dromen. Onze droom over een eigen gebouw is intussen omgezet in daden en zal over enkele dagen in gebruik genomen worden; ons eigen gebouw dat wij met eigen inspanning hebben kunnen realiseren. Wij zullen binnenkort een aanvang maken met de bouw van onze kantoorruimtes en nog enkele leslokalen, zodat wij na twee jaren, zoals de financieel en logistiek managers geloven, kunnen verhuizen naar de Leysweg. Wij willen hiermee aan u demonstreren. dat hoe moeilijk het ook is, er altijd oplossingen zijn. Onze droom om met onze programma’s ook in de regio te opereren, dwingt ons om constant te kijken naar onze kwaliteitsnormen, processen en procedures. Daarmee geven wij aan dat wij er nog niet zijn. We blijven werken aan de kwaliteit van het instituut in brede zin.” 

PTC staat klaar

Aan de studenten gaf de PTC directeur aan: “Het team van PTC is er voor u om u tijdens het leerproces te ondersteunen. Verder weten wij niet wat 2022, 2023 en 2024 met zich mee zal brengen. Maar, door elke dag op te staan met de wil succes te hebben, door elke dag te focussen op de successen die u tot op heden hebt gehaald, door te focussen op het doel dat u voor u en uw naasten hebt gesteld zal u aan het eind van 2024 kunnen stellen dat u wederom een periode in uw leven kunt afsluiten en een nieuwe periode ingaan als bachelor of master Surinamer die verder een bijdrage zal leveren aan de versterking van onze samenleving.” 

Wereld vol uitdagingen

Director Holband besloot met de woorden: “Het is een wereld vol uitdagingen! Niet alleen onze gezondheid, maar ons totale voortbestaan en kwaliteit van het leven hangt af van de keuzes die we vandaag maken. Wij als instituut, maar in het bijzonder u, die straks de kennis en vaardigheden bezit, moet een keus maken om te gaan voor het positieve. Om nu aan het begin van collegejaar 2022 te geloven dat het beter wordt, omdat u daar zelf ook een bijdrage aan zal leveren. Ik daag u uit om het beste van uzelf te laten zien; als student, als Surinamer, als wereldburger. Laten we samen 2022 tot een succesvol innovatief collegejaar maken. Veel succes en wij kijken met z’n allen uit naar de mooie zaken die u in deze fase zult bereiken!”

SAM

error: Kopiëren mag niet!