Voorzitter Atompai van Politiebond: “De Korpschef is niet ontheven” – “Wij laten hem niet vallen”

De voorzitter van de Surinaamse Politie Bond, SPB, Mielando Atompai (zie foto), heeft dinsdag op zijn persoonlijke Facebook-pagina de samenleving gevraagd, “zich niet te laten leiden door de misleidende berichtgevingen van de minister van Justitie en Politie”. Atompai uit zich in niet mis te verstane bewoordingen over de handelwijze van minister Kenneth Amoksi inzake het uit zijn functie ontheffen van Korpschef Roberto Prade. Ook laat de voorzitter van de bond weten, dat de bond Prade “niet laat vallen”.

“De minister weet niet van zijn taken zijn”

Atompei stelt, dat Korpschef Roberto Prade niet uit zijn functie is ontheven, zoals het ministerie ‘s morgens had bekendgemaakt in een persbericht, nadat minister Kenneth Amoksi met Prade had gesproken. 

“Ontheffing van een korpschef geschiedt bij resolutie”, aldus de voorzitter van de bond. “Verder is het een bevoegdheid van de president en niet van de minister. Duidelijk is, dat de minister niet weet wat zijn taken zijn.”

Atompai schrijft verder op zijn Facebook-pagina, dat hij “na de mondelinge mededelingen van de minister aan zowel de Korpschef en de bond” gelijk een brief heeft gestuurd naar president Chandrikapersad Santokhi. “Duidelijk hebben wij aangegeven voorstander te zijn om het korps te reorganiseren. De president heeft de bond gelijk uitgenodigd om dit vraagstuk uit te werken en samen te doen wat goed is voor het korps.”

“Wij zullen Prade niet laten vallen”

Atompai stelt verder, dat hij ook dinsdag met Prade heeft “gezeten”. “Heel goed werk heeft deze jongeman tot nu toe verricht. Wij zullen hem niet laten vallen. Zet wie je wilt. Maar, doe niet alsof Prade iets fout heeft gedaan”, aldus Atompai.

PK

error: Kopiëren mag niet!