Dc Goelaman van Wanica-Zuidoost: “We moeten samen dit land opbouwen”

Districtscommissaris (dc) Shafiek Goelaman van Wanica-Zuidoost heeft ten aanzien van vuurwerk in zijn district erop toegezien, dat de vergunningen om vuurwerk te verkopen niet eerder dan 27 december werden verstrekt. Volgens hem wil het nog voorkomen, dat wanneer mensen eerder aan de vergunning komen men zich niet aan de regels wil houden. Verschillende andere maatregelen zijn genomen om voor een rustige jaarwisseling te zorgen.

Kinderen

Aan ouders is gevraagd extra te letten op hun kinderen, ook bij het kopen van vuurwerk. Bepaalde soorten vuurwerk zijn klein, maar veroorzaken harde knallen. “Ouders moeten daarom goed lezen wat zij voor hun kinderen kopen.” De districtscommissaris merkt daarbij op, dat zelfs als de kinderen al wat groter zijn het belangrijk is dat er onder toezicht van de ouders of voogden vuurwerk wordt afgeschoten.

Alcohol

Goelaman begrijpt dat rond owru jari ‘borrelen’ voorkomt. Wie echter alcohol heeft genuttigd moet helemaal niet achter het stuur plaatsnemen, waarschuwt de dc. “Laat u rijden”, is zijn advies. Met het aantal stijgende Covid-besmettingen adviseert hij om thuis te blijven en oud op nieuw met dierbaren of de buren te vieren. Dit advies geeft de dc om de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Feesten
Goelaman haalt de vele feesten waarvan de flyers prijken op social media aan. Zeer recent werd een van de spraakmakende feestjes, een ware ‘schuimparty’, stilgelegd, weliswaar niet in het district Wanica. “Geen enkele dc heeft hiervoor een vergunning afgegeven”, klinkt het vanuit de districtscommissaris. Hij merkt op deze zaak binnen het collectief te hebben besproken. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor kerkelijke en religieuze diensten.

Geluidoverlast

De harde muziek uit auto’s kan de dc niet waarderen. Enkele dagen terug werd een aanvraag van een bekende muziekformatie die met een soundtruck door de straten wilde rijden, om de buurten te ‘trakteren’ op muziek, afgewezen. Goelaman benadrukt, dat Covid-19 het leven van heel veel vrienden, kennissen en dierbaren heeft gekost. “Veel is kapot gegaan, mensen hebben hun bedrijven failliet zien gaan, dus ik kan nergens iets opnoemen dat er reden is tot het vieren van feest.” Ten aanzien van de ‘kofferbak Dj’s’ laat de dc weten, dat de politie duidelijke instructies heeft om de installaties in beslag te nemen. “Zodra een voertuig voor overlast zorgt, geef dan het kentekennummer door aan de bestuursdienst of de politie, maak een video en stuur het bericht naar de bestuursambtenaar zodat deze het kan doorspelen naar de buurtmanager of de politie.”

Goelaman licht toe. dat zulke auto’s worden overgebracht voor een herkeuring en alles wat niet in de auto hoort wordt in beslag genomen. “Of de persoon krijgt een boete.” Wanneer men om wat voor reden dan ook de politie niet kan bereiken, kan de bestuursdienst worden benaderd, laat de dc weten aangezien deze dienst de ministeries vertegenwoordigt in het district. “De bestuursambtenaar richt dan een brief aan de dc om de politie in te schakelen.” 

Goelaman maakt duidelijk de minister van Justitie en Politie in het district te vertegenwoordigen vandaar dat burgers hun beklag kunnen doen bij de bestuursdienst van het Commissariaat.

Terugblik 2021

Er is hard gewerkt, maar de overname in 2020 was ook op regionaal niveau aan de magere kant. “We dachten niet dat het zo kon zijn”, zegt Goelaman. Toch wil de dc niet te lang blijven hangen in het verleden. “We hebben gewerkt en er zijn fouten gemaakt. We gaan door en zullen hard werken en 2022 wordt een jaar waarin wij verandering zullen zien waarbij meer zaken gerealiseerd zullen worden. Het zwaar voor de burgers, iedereen voelt het, maar we moeten het dragen want niet andere landen, maar wij Surinamers zullen het werk onder de schouders moeten zetten om dit land op te bouwen”, aldus dc Goelaman.

RB

error: Kopiëren mag niet!