VES en president Santokhi spreken zich uit over hoogte rente TD veilingen

De rente van de wekelijkse Termijn Deposito (TD) veilingen zijn te ver doorgeschoten en de Centrale Bank van Suriname, CBvS, moet onmiddellijk ingrijpen. Dit vindt Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES).

Ook president Chandrikapersad Santokhi vindt de rente die ondertussen de afgelopen week de exorbitante hoogte van 80.4 procent heeft bereikt niet helemaal goed te snappen. In het  radioprogramma Welingelichte kringen op ABC afgelopen zondag, toonde Santokhi zich duidelijk gepikeerd over deze ontwikkelingen met de rente van de wekelijkse TD veilingen van de CBvS. Hij kondigde aan, dat hij zich vandaag, dinsdag 21 december, op zijn kabinet omstandig zal laten informeren door CBvS-governor Maurice Roemer en diens financiële deskundigen en staf.

Vorige week woensdag had het staatshoofd reeds een werkontmoeting gehad met de Centrale Bank governor. Daarbij kreeg de president een presentatie over enkele issues waaronder de mogelijke uitgifte van obligaties, het afromen van overliquiditeit  en dat de CBvS het rentetarief wil verhogen naar 80%. “Dat begrijp ik niet. Er waren zoveel indringende vragen. Ik neem daar geen genoegen mee, het is IMF”, aldus de president. In dit verband verwijst Santokhi naar een gesprek met deskundigen van het IMF, Internationaal Monetair Fonds, die hem heeft gezegd dat “deze zaken niet in steen staan geschreven”. Dus volgens het staatshoofd is er dynamiek mogelijk. Er zijn aanpassingen mogelijk. Dus hij heeft voor vandaag, dinsdag 21 december, de CBvS governor en zijn financiële deskundigen en staf uitgenodigd om in een bredere setting het een en ander nader uit te leggen. “Want we begrijpen het niet!”, aldus de president.

Te ver geschoten vindt VES

VES-voorzitter Ramautarsing verklaarde desgevraagd aan Dagblad Suriname, dat de kwestie van de hoge OMO-rente (rente TD veilingen) ook met het IMF te maken heeft. IMF geeft aan dat als de inflatie 60% is, de bankrente moeilijk rond de 10 procent kan blijven. Er is dan per saldo sprake van een negatieve rente. Want het geld ontwaard met 60 procent, en je ontvangt er maar 10 procent voor. “Wie zou nog zo gek zijn om dan nog te gaan sparen? Wil je de mensen laten sparen, en ze niet alles laten consumeren wat ze verdienen, dan moet de rente omhoog gebracht worden. En dit doet de CBvS met haar Open Markt Operatie (OMO), middels het houden van wekelijkse Termijn Deposito’s veilingen.”

Wat volgens de VES voorzitter fout gaat is, dat de zaak te ver is doorgeschoten. De rente op de veilingen mocht nooit de richting van 80% hebben bereikt. De bedoeling was om de rente in de buurt van 25% te brengen. Daarmee zou men dichter bij de inflatie van 60% komen en hopen dat deze ook richting de 25% zal dalen. Volgens Ramautarsing is dit compleet uit de hand gelopen en moet de CBvS zo snel als mogelijk dit corrigeren. De rente kan nooit zo hoog komen te liggen. Niet alleen het consumptief krediet wordt hiermee afgeremd, maar ook de productie wordt afgeremd. De bedrijven zullen niet meer kunnen lenen. “En dat is precies wat niet moet gebeuren, omdat de bedrijven juist in staat gesteld moeten worden om te groeien. Alleen zo kunnen we uit de problemen geraken”, aldus de VES voorzitter.

Volgende TD veiling 

Ondertussen heeft de CbVs haar eerstvolgende wekelijkse TD veilingen zoals gebruikelijk aangekondigd. Een uitgegeven communiqué luidt als volgt: 

“De Centrale Bank van Suriname (de Bank) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO) op woensdag 22 december 2021 haar wekelijkse veiling van termijndeposito’s (TD’s) continueren. Het doel hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af te romen teneinde de inflatie neerwaarts te beïnvloeden. De minimumrente op het 1-weekse TD blijft gehandhaafd op 35,0%. De algemene banken worden in de gelegenheid gesteld biedingen te plaatsen hoger dan of gelijk aan deze minimumrente. Biedrentes die lager zijn dan de minimumrente worden beschouwd als niet succesvol en zullen derhalve niet worden toegewezen.

De Centrale Bank van Suriname gaat onverkort door met haar geldverkrappend beleid. Het OMO-veilingvolume voor woensdag 22 december 2021 bedraagt in totaal SRD 1.400,- miljoen, waarvan SRD 500,- miljoen geveild zal worden voor het 1-weekse termijndeposito, SRD 800,- miljoen voor het 1-maandse termijndeposito en SRD 100,- miljoen voor de 3-maandse TD’s. Zoals eerder vermeld, bedraagt de minimumrente tijdens deze veiling 35,0%. Voor het 1-maandse en 3-maandse termijndeposito geldt geen minimumrente. De veiling van de TD’s  is open van 08:00 uur tot en met 10:30 uur.

De algemene banken kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. De ingevulde veilingbiedformulieren dienen uitsluitend te worden gemaild naar [email protected].”, 

aldus het communiqué van de CbvS. 

Opmerkelijk bij de komende veiling is, dat er deze keer geen minimum rente is gesteld voor de 1 maandse en 3 maandse TD veilingen. Vorige week stelde de CBvS een minimumrente van 75% vast.

SS 

error: Kopiëren mag niet!