Srefidensi viering 2021 en gevaar initieren 5de Covid-19 golf


Op 25 november zal het volk voor de 46ste keer Onafhankelijkheid van Suriname oftewel Srefidensi vieren.
 
De NPS is de afgelopen dagen in intern beraad geweest over mogelijke gevolgen van een Srefidensi viering, indien er geen lock-down zou worden afgekondigd voor die dag zoals in het afgelopen jaar bij alle nationale feestdagen is geweest; laatstelijk nog bij de Divali viering. Een publieke viering van Srefidensi op donderdag 25 november geeft ruimte aan massa om op de been te zijn. 
 
Een analyse van de epidemiologische gegevens gepubliceerd door het Bureau van Openbare Gezondheidszorg, BOG, vertoont het beeld van een teruggaande uitbraak met een positieviteits graad van 12.89% (streven is naar < 10%) en een reproductie getal, R, van 0,78 op 19 november 2021.
 
Hoewel deze cijfers een positieve neergaande trend van de uitbraak aangeven, is dit gegeven geenszins reden voor verdere uitbreiding van versoepeling van maatregelen. Er is nog steeds een aktieve Covid-19 uitbraak gaande. De teruggaande cijfers moeten geplaatst worden tegen het licht van nog steeds sterk achterlopende vaccinatie dekking. Momenteel is slechts 52.94% van de doelgroep populatie gevaccineerd, waarvan 44.29% volledig is gevaccineerd (2 prikken) en 8.65% gedeeltelijk is gevaccineerd (een prik). Een nog steeds aktieve uitbraak door een aggressief coronavirus en een te lage vaccinatie dekking zijn de perfecte ingredienten voor opnieuw een rampzalige periode welke precies rond Kerst, Oud en Nieuw zal vallen. 
 
Ontbreken van stringente maatregelen om massa bijeenkomsten te voorkomen op 25 november, zou kunnen leiden tot een vanwege de overheid geinstigeerde mogelijke 5de Covid-19 golf. Dat kunnen we de bevolking niet aandoen; en dit kunnen we zeer zeker de Zorg Sector niet aandoen.
 
De NPS stelt voor de overheid te adviseren een gedegen risico analyse te maken over de viering van de Onafhankelijkheid, verscherpte maatregelen te treffen en af te kondigen op grond van deze analyse voor controle op handhaving van de beschermende maatregelen ter preventive van een besmetting met het SARS-CoV2 virus welke de ernstige ziekte Covid-19 veroorzaakt.
 
De NPS zal ook vanuit haar eigen gelederen de gemeenschap oproepen om met zijn allen ervoor te zorgen dat Suriname een 5de Covid-19 golf als gevolg  van de Srefidensi viering ons bespaard blijft. Zij stelt het volgende voor:
 

 1. Oproep van de voorzitter en de Assembleeleden aan de gemeenschap om met zijn allen een 5de golf te voorkomen;
 2. Alle NPS ter beschikking staande bronnen aanboren om de oproep van de Partij zo wijd mogelijk te verspreiden: Radio, TV, Krant, Facebook, Instagram, etcetera.
   
  Oproepen:
 3. De overheid aan te bevelen de controle op handhaving van de maatregelen sterk op te voeren. 
  a. Speciale aandacht voor controle op het publiek langs de weg tijdens de traditionele parade.
  i. Het langs de weg staan van publiek ontmoedigen
  ii. Zorg dragen voor livestreaming van de parade zodat mensen hun huis niet uit hoeven
  iii. Opvoeren en tijdig detacheren van de controle en surveillance groepen ter voorkoming van samenscholing
   
 4. Praten tot het publiek middels video boodschappen.
  a. Ouders oproepen hun kinderen aan te manen tot voorzichtigheid wanneer zij met vrienden zijn, de MoHanA maatregelen strikt in acht te nemen om niets mee naar huis te brengen;
  b. Jongeren en Volwassenen oproepen om het vertrouwen in hun gesteld om verantwoordelijkheid door veiligheid en bescherming ook bij hun te leggen niet te schaden
   
 5. Oproep aan de horeca:
  a. Hun ondernemingen open te stellen voor gevaccineerden en de ongevaccineerden op een aangepaste wijze te accomoderen.
  b. Zorg te dragen voor goed geventileerde ruimtes en dat bezoekers de 1.5 meter afstand kunnen bewaren alsmede en kunnen voldoen aan de eisen voor hand
   
 6. Oproep aan alle niet of nog niet volledig gevaccineerden om zich te laten vaccineren. Ook al is vaccinatie niet de “Holy Grail” voor de beteugeling van de uitbraak, het is wel het belangrijkste middel om de uitbraak en daarmee de pandemie onder controle te krijgen en mensen tegen de gevaren van Covid-19 te beschermen

NPS zal zelf erop toezien dat haar leden zich strikt houden aan de Covid-regels en -voorschriften.

De Publiciteitsdienst NPS

error: Kopiëren mag niet!