‘Media Collectief’ voert ‘vruchtbaar’ gesprek met president Santokhi

Vertegenwoordigers van het zogenoemd Media Collectief hebben zaterdagavond een vruchtbaar gesprek gevoerd met depresident Chandrikapersad Santokhi op het Kabinet van de President over de verschillende punten die het Collectief had vervat in haar protestbrief die enkele weken geleden aan het staatshoofd was aangeboden. Volgens de president zijn die punten de afgelopen periode besproken in regeringsverband en zullen ze doorgevoerd worden.

Er wordt aan gewerkt om zo min mogelijk lange inleidingen te houden tijdens persconferenties, het vraag-antwoord systeem wordt geïmplementeerd en ministers zijn meer toegankelijk voor de media.

Tijdens de bespreking zaten ook aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, directeur van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) Alven Roosveld en de adviseurs van de president Stanley Dijksteel, Winston Leckie en Hennah Draaibaar.

Tijdens het onderhoud is ook naar voren gekomen, dat de onlangs gehouden persconferentie over het National Risk Assessment (NRA) een testcase was waarin geen lang betoog is gehouden door de president en het vraag-antwoordsysteem werd gehanteerd tijdens de persconferentie. De vraagstelling van journalisten was ook on point en mediahuizen ontvangen vooraf een factsheet gekregen waardoor journalisten voorbereid waren op de persconferentie. De president zei, dat deze aanpak in de toekomst gehanteerd zal worden.

De commissie Srefidensi Viering houdt maandag een persconferentie en dan zal volgens het Media Collectief moeten blijken of de veranderingen worden doorgezet. De president liet weten het belangrijk te vinden dat de communicatie verbeterd wordt. Hij constateert dat er veel positieve dingen gedaan worden door de regering die hij niet terugziet in de media, omdat de regering zelf tekortschiet met betrekking tot informatieverschaffing.

President Santokhi heeft voorgesteld om op gezette tijden informele informatiesessies met journalisten te houden als er een belangrijk issue of ontwikkeling speelt. 

Tijdens de bespreking werd verder gesproken over het accrediteren van mediahuizen en journalisten voor het verslaan van regeringsactiviteiten. In dat kader komt er een werkgroep met vertegenwoordigers van de regering, Media Collectief, de Surinaamse Verenging van Journalisten en de mediahuizen die gaat werken aan het opstellen van regels en voorwaarden die zullen gelden bij accreditatie. Het is de bedoeling dat de regering eens in de vier maanden, overleg voert met het Collectief. 

Momenteel werkt de regering aan het ontwikkelen van een mediastrategie die met inhang van 1 januari 2022 zal worden uitgevoerd, met de bedoeling dat de communicatie vanuit de regering naar de media en samenleving toe zal worden verbeterd.

error: Kopiëren mag niet!