Vakbeweging ziet nog hordes voor sociaal akkoord

Hoewel president Chandrikapersad Santokhi vorige week het parlement heeft medegedeeld, dat de vooruitzichten om te komen tot een sociaal akkoord goed zijn en dat het nog steeds de bedoeling is om op of rond 25 november dit akkoord te bereiken, ziet de vakbeweging enkele belangrijke hordes die in het Tripartiet Overleg nog genomen moeten worden. 

Uit kringen van de gezamenlijke vakbeweging verneemt Dagblad Suriname, dat de kwestie van minimum uurloon een heikel punt vormt. Het actieprogramma voor het jaar 2022, waar de sociale partners, te weten de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven, het erover eens moeten zijn, is in de visie van de vakbeweging nog te algemeen geformuleerd. Het sociaal akkoord moet een gedegen document zijn waarin zaken helder en specifiek opgenomen dienen te worden. Zoals de zaken er thans voor staan, is zulks nog niet het geval, aldus verneemt Dagblad Suriname.

Minimum uurloon en sociaal vangnet

Een voorstel van de Loonraad om het minimum uurloon gefaseerd van SRD 8,40 naar SRD 10,50 te brengen en uiteindelijk op SRD 14,50, kon de goedkeuring niet wegdragen van de vakbeweging. De vakbeweging vindt dat het uitgangspunt dat daarbij gehanteerd moet worden de armoedegrens is, gebaseerd op een gezin bestaande uit man en vrouw met twee kinderen. Het minimumloon en het minimum uurloon dient daarvan afgeleid te worden, vindt de vakbeweging. Volgens haar berekeningen zou het uurloon in de buurt van SRD 22 moeten komen te liggen. Aan de Loonraad is het advies gegeven zich te verstaan met een arbeidsmarktspecialist.

De tot nog toe door de overheid verstrekte looncompensaties aan landsdienaren en verhoging van de sociale voorzieningen zijn volgens de vakbeweging absoluut niet toereikend, en ze wil exact weten hoe het sociaal vangnet eruit gaat zien. De vakbeweging wil weten hoe de werkende klasse in 2022 ervoor zal staan. Ook met betrekking tot het prijsbeleid zijn zaken nog niet specifiek besproken. In kringen van de vakbeweging heeft men er een hard hoofd over dat de datum van 25 november gehaald zal worden voor een akkoord. Voor de vakbeweging is belangrijker dat er een gedegen document uit het Tripartiet Overleg moet rollen, welke de basis kan dienen voor een sociaal akkoord. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft bij de aanvang van het Tripartiet Overleg ongeveer twee maanden met nadruk erop gewezen dat een sociaal akkoord realistisch, en binnen de mogelijkheden moet zijn. 

President Santokhi benadrukte vorige week in het parlement, dat het sociaal akkoord als belangrijkste oogmerk heeft draagvlak te creëren bij de uitvoering van het Herstelplan. De wil om tot een akkoord te komen hebben de sociale partners duidelijk tot uiting gebracht. Een sociaal akkoord behoort tot één van de acties genoemd in het Herstelplan.

SS      

error: Kopiëren mag niet!