BIBIS reageert op een op social media circulerende lijst kandidaten voor ambassadeursposten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) reageert in een dinsdagavond 16 november uitgebracht persbericht op een op social media circulerende lijst van kandidaten voor ambassadeursposten.

Alvorens als ambassadeur benoemd te worden moeten de geïdentificeerde kandidaten een uitgebreid proces van voorbereiding ondergaan. Pas na hun benoeming zullen zij deel uitmaken van de buitenlandse dienst. 

Eerder dit jaar is een aanvang gemaakt met de terugroeping van vertegenwoordigers op het hoogste niveau op de diverse buitenposten. Voor de implementatie van het beleid, zoals vastgesteld in het Herstelplan en het Ontwikkelingsplan en de Beleidsnota van het ministerie, alsook het effectief onderhouden van de bilaterale contacten en het uitdragen van het beleid in multilaterale fora, is het alleszins noodzakelijk dat de buitenposten weer worden bemenst op het hoogste niveau.

Ter invulling van de buitenposten en ter voorbereiding op hun mogelijke benoeming tot Chefs de Postes, wordt door het ministerie van BIBIS voor een groep potentiële kandidaten een diplomatentraining verzorgd. Deze bestaat uit een algemeen deel met theorie en praktijk van diplomatie, een Surinaams deel waarin de specifieke aspecten van het Surinaamse ontwikkelings- en hierop gebaseerde buitenlandse beleid uitvoerig aan de orde komen, alsook de aspecten met betrekking tot taakstelling, functionering en verwachte rapportages, inclusief protocol.

Hierna zal op basis van bepaalde criteria, worden overgegaan tot de benoemingen met inachtneming van de gebruikelijke internationale procedures, met name de diplomatieke regels terzake.

De in de samenleving circulerende lijst met namen heeft veel aandacht getrokken. Het ministerie bevestigd=t, dat deze personen het eerder aangegeven opleidingstraject volgen. Anderen zullen te zijner tijd ook een opleiding als aangegeven volgen.

Het is op dit moment nog niet opportuun en niet mogelijk om te bevestigen welke kandidaten inderdaad benoemd zullen worden, aangezien de finale evaluatie van deze potentiële Chef de Postes nog niet is afgerond.  De zorgvuldigheid vereist dat kandidaten zelf volledig op de hoogte worden gesteld en dat de ontvangende landen geïnformeerd worden en procedures daarbij correct worden gevolgd.

error: Kopiëren mag niet!