Campagne Geletterdheid van start gegaan

Op 8 november vond de inauguratie van de campagne ‘Geletterdheid’ plaats in het Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam in het district Commewijne. Een nobel gezelschap was uitgenodigd om geïnformeerd te worden over het een en ander van de landelijke campagne van de Stichting Pro humaniteit. Onderwijskundige Margo Burgos-Kramp was gastvrouw. 

Gedistingeerd gezelschap

Een geselecteerd gezelschap was aanwezig, waaronder districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab, directeur Gerard Alberga van het Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam, onderwijsinspecteur Anandkoemar Hanoeman en bestuurslid Omar Terborg van Stichting Zorgvol en Nobel.

Welbespraakt

Onderwijskundige Remy Pollack, gewezen districtscommissaris van Commewijne en Kawna kenner, de bekwame Astrid van Eer samensteller van het voorlichtingsboekje met als titel ‘De T van Takrusiki, de K van Kanker’ (voor kinderen over de ziekte kanker), student Sunaina Mohan verbonden aan de Vereniging Jongeren van Commewijne, en rayon-inspecteur van Onderwijs Anandkoemar Hanoeman voerden met overtuiging het woord.

Algemeenvormende producties

Aan de 36 scholen van het district Commewijne werd het boek getiteld Skoro (een reis door de geschiedenis van ons onderwijs), het voorlichtingsboekje de ‘T van Takrusiki, de K van Kanker’ (Kanker Diagnostiek en Preventie in Suriname voor kinderen en een honderdtal audiovisuele producties) en 10 posters uit een collectie van 60 geschonken. Onderwijs rayoninspecteur Hanoeman heeft de distributie naar de scholen toe op zich genomen. De scholen worden binnenkort voorzien van een link naar het world wide web, waardoor zij toegang hebben tot alle audio- en audiovisuele producties van de campagne ‘Geletterdheid’

Srefidensi

Het begin van november, de Surinaamse Onafhankelijkheidsmaand, is een gepast moment om de landelijke campagne ‘Geletterdheid’ op te starten. De campagne heeft ook te maken met de aanvang van het schooljaar 2020-2021, want onderwijs brengt ontwikkeling. Is opgedragen aan het mannelijk geslacht, gezien hun reputatie en faam binnen de samenleving.

Onderwijs en vorming

De samenwerkende stichtingen, organisaties en individuen waaronder Pro humaniteit, Tori collectief, Zorgvol en Nobel, Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam, Wan Betre Cawna, De Stem, Visteeltacademie Suriname, Odyssye Import, Surigrahics, Graficom n.v., Chadlab, Dagblad Suriname, esthéticienne Nita Olf-Landvreugd en het Advocatenkantoor Chandra Algoe zijn collectief bezig te werken aan vooruitgang. De onderwerpen die worden aangeroerd hebben een onderwijs- en algemeen vormend karakter.

Veiligheid en lezen

De campagne ‘Geletterdheid’ bestaat uit meerdere onderdelen toegespitst op veiligheid en lezen. De hoofdthema’s van de campagne ‘Geletterdheid’ zijn ‘Suriname Lees!’ en ‘Veiligheid een Universele taal.’ De campagne houdt onder andere in: geschreven informatie verwerkt in boeken, in de vorm van posters, audio- en audiovisuele producties, zang, dans, toneel en andere vormen van expressie.

Motivatie

Het is algemeen bekend, dat Suriname, streeft naar verbetering. Vanwege diverse omstandigheden kan een aanzienlijk deel van de bevolking onvoldoende genieten van doelmatig onderwijs. Deze situatie beïnvloedt alle aspecten van het leven. Hierdoor doet zich maatschappelijke-, culturele-, sociale- en economische verschrompeling voor. Het resultaat is, dat het individu en het collectief zich niet naar behoren kunnen ontplooien.

Realisatie

De overheid is in haar eentje niet in staat om orde op zaken te stellen. Elke burger, elke ingezetene van Suriname heeft conform de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de verplichting om concrete acties te ondernemen.

Waarom Lezen?

Lezen en zich naar behoren kunnen uitdrukken op schrift, is een doeltreffend instrument in leerprocessen en scholing. Met de campagne willen wij een significante bijdrage leveren aan het lees- en taalonderwijs. Aan de algemene ontwikkeling van de samenleving.

Methodiek

Door de boodschap op pedagogische, didactische, artistieke en creatieve wijze via verschillende kanalen en expressievormen gedurende lange periode gelijktijdig te etaleren, wordt de leesgewoonte ingeprent.  

Waarom Commewijne?

Commewijne werd vanwege meerdere redenen gekozen, om de landelijke campagne te inaugureren. Commewijne bezet, wat basisschoolresultaten betreft, landelijk de laatste jaren de 2e en 3e plaats. Een ode aan het district werd daarom op zijn plaats geacht. Meer nog, Tamanredjo bereidt zich voor om op haar stichting dag, 27 december 2007. te herdenken.

Veiligheid een Universele Taal

Een ander onderdeel van de campagne ‘Geletterdheid’ is: ‘Veiligheid een Universele Taal’, dit uit bezorgdheid over de veiligheid in de breedste zin van het woord.

Veiligheid een relatief begrip

Ingezien wordt, dat veiligheid een relatief begrip is, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Het begrip ‘veiligheid’ bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast bestaat er nog zoiets als denkbeeldige veiligheid. Iemand kan zich veilig voelen, maar is het rationeel gezien niet, en andersom.

Publieke actie.

‘Veiligheid een Universele taal’ is een stelselmatige publieke actie tegen omstandigheden die gevaar met zich meebrengen. Het gaat om een breed scala van veiligheidsthema’s, die niet alleen te maken hebben met de onderwereld, gezagsondermijnende elementen en terrorisme. Er wordt ook gewaakt over brandveiligheid, verkeersveiligheid, voedselveiligheid, veiligheid op de werkvloer, georganiseerde criminaliteit, fraude, verduistering, en ga zo maar door.

Geweld een stille epidemie

Uit onderzoek van De Nationale Assemblee en het Institute for Graduate Studies van de Anton de Kom Universiteit, van Suriname, ondersteund door het Kinderfonds van de Verenigde Naties Unicef, is gebleken, dat geweld tegen kinderen een stille epidemie is. 86% van de kinderen in de leeftijd van 2 tot 14 jaar is slachtoffer geworden van tenminste één vorm van gewelddadige mentale of fysieke bestraffing door een lid van het huishouden. 6 op de 10 kinderen zijn slachtoffer van enige vorm van lijfstraffen.

Fysiek-, geestelijk en ander geweld

De campagne ‘Veiligheid een Universele Taal’ adresseert de verborgen vraagstukken en problemen van fysiek-, geestelijk en ander geweld. Aan de 36 scholen van het district Commewijne wordt in eerste instantie het boek Skoro, audio en audiovisuele producties en posters aangeboden uit de collecties van de “Leescampagne” en de “Veiligheidscampagne.” Gedurende het schooljaar, zal met regelmaat aandacht worden besteed aan de overige districten.

Vorming en educatie

Middels voorlichting, vorming en educatie wordt preventief te werk gegaan. Deze voorzorg draagt bij aan het weerbaar maken van kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Sleutel tot vooruitgang

De samenleving wordt voorgehouden om welzijn als een belangrijke sleutel tot vooruitgang te zien en het tot duurzaam ontwikkeldoel te maken. Dit conform de Werelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling 2015 – 2030 van de Verenigde Naties, die onder andere inhouden: ‘Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam … Bevorder veiligheid…’ De verwachting is, dat zodoende wordt bijgedragen aan een leefomgeving, waarin kinderen en volwassenen zich ten volle kunnen ontplooien.

Sfeerbeelden van de inauguratie van de campagne ‘Geletterdheid’ in het Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam in het district Commewijne

error: Kopiëren mag niet!