Landelijke campagne tegen ongeletterdheid

De Dag tegen Ongeletterdheid, ingesteld door de Unesco (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) om aandacht te schenken aan analfabetisme, is achter de rug. Tijdens een bezoek aan Commewijne kwam de geletterdheid van de bevolking ter sprake. Wie in Suriname is nog diabeet? Volgens statistieken is rond de 5% nog analfabeet.

Geletterde maatschappij

De reactie op dit gegeven houdt in: “Daarmee is het analfabetisme nog geen ver-van-mijn-bed- aangelegenheid. Een aanzienlijk deel van de bevolking kan spellen maar is niet in staat om bijvoorbeeld een formulier in te vullen. Het leesniveau is van dien aard, dat de lezer niet kan bevatten wat er gelezen wordt. Het is onvoldoende om naar behoren te functioneren in een geletterde maatschappij.”

Goed tegen Covid

“Niet naar behoren kunnen lezen en schrijven heeft directe gevolgen voor de menselijke gezondheid. Niet in het minst omdat de instructies voor het gebruik van geneesmiddelen  gelezen moeten worden. Het betekent, dat mensen minder kans hebben om informatie met betrekking tot: Covid-19, aids, malaria of andere besmettelijke ziekten tot zich te nemen.”

Suriname lees!

Bericht wordt, dat de Leescampagne ‘Suriname Lees’ van de stichting Pro Humaniteit in samenwerking met andere organisaties, rond de aanvang van het komend schooljaar landelijk zal worden uitgevoerd. Te beginnen in het district Commewijne.

Mensenrecht

“Kunnen lezen en schrijven is een mensenrecht en een instrument voor persoonlijke groei, eerlijker maatschappelijke verhoudingen. Het is een essentieel ingrediënt voor het uitbannen van armoede. Geletterdheid is de beste remedie voor de kwalen van Suriname. Jongeren verlaten de school zonder een adequaat niveau van geletterdheid voor productieve en actieve participatie in de samenleving eigen te zijn. Dit heeft verwoestende gevolgen voor zowel individuen als de samenleving.”

HD

error: Kopiëren mag niet!