Rabin Parmessar: “Koppigheid bij Covid-19 aanpak rampzalig”

Koppigheid bij de aanpak van de Covid-19 pandemie heeft thans er toe geleid dat de situatie qua besmettingen compleet uit de hand lijkt te lopen. Nog geen twee weken geleden bedroeg het aantal personen die in thuis-isolatie verbleven enkele honderden. Nu is dit aantal explosief gestegen naar boven de 4.000. Rekening houdend met een R-factor van 1.6 is niet het niet ondenkbaar dat dit aantal verder gaat stijgen.

Het Assembleelid Rabin Parmessar (NDP) heeft in de afgelopen zes maanden meerdere malen in het parlement erop gewezen dat thuis-isolatie een grote bron is van besmetting.

“Het werkt niet. We moeten terug naar het systeem van overheidsisolatie, waar de controle en monitoring van de mensen effectiever is.” Parmessar heeft in de afgelopen maanden samen met enkele van zijn fractiegenoten herhaaldelijk de regering opgeroepen de aanpak van de Covid-19 pandemie om te buigen, echter zonder enige resultaat. Hij raakt er moedeloos van. Thans is er sprake van de veel agressievere Delta-variant en gevolgen gaan volgens hem de richting van het rampzalige.

Bewaarheid

Waar de parlementariër voor gewaarschuwd heeft lijkt nu bewaarheid te zijn geworden gelet op de explosieve stijging van besmettingen. De thuis-isolatie is geen oplossing, maar verergert juist de situatie. Dat men koppig vasthoudt aan het beleid met betrekking tot thuis-isolatie geeft blijk dat men totaal geen zicht heeft op de Surinaamse realiteit. In de thuissituatie wonen er meerdere mensen uit een gezin. Het besmettingsgevaar is levensgroot aanwezig. Het is niet verwonderlijk dat meerdere personen uit een gezin besmet zijn geraakt.

Parmessar wijst erop, dat tijdens de vorige regering een strak beleid was rond overheidsisolatie. Middels strenge controle en strakke monitoring was men beter in staat verdere besmettingen in te dammen. In het huidige systeem van thuis-isolatie is de controle en monitoring helemaal zoek. Dat daarvoor huisartsen worden ingezet kon men op voorhand weten dat het niet zou werken. De huisartsen zijn daar niet of onvoldoende voor equipped. De huisartsen bewaken de patiënt niet. Je hebt ook thuissituaties waarbij een besmet persoon alleen woont en daardoor noodgedwongen de straat op moet voor medicijnen en andere zaken.  

Rampzalig beleid

Het beleid van de regering met betrekking tot de Covid-19 aanpak bestempelt de parlementariër als wanbeleid. Hij kan zich niet voorstellen, dat ondanks de hoge besmettingcijfers het personen- en goederenverkeer over de grensrivieren normaal lijken plaats te vinden onder de neuzen van de grensautoriteiten. Alsof er geen sprake is van een Covid-19 pandemie. Aan de handhaving van genomen maatregelen schort een heleboel. Aan handelingen en gedragingen van leidinggevenden en vooraanstaanden gaat ook geen voorbeeldwerking uit. 

Parmessar zegt, dat hij en zijn fractiegenoten in het parlement vele malen de regering hebben gevraagd naar cijfers en statistieken rond Covid-19. Hoe zit het met de besmettingen en overledenen over bepaalde perioden, naar regio, gender, leeftijd, etcetera? Dat zijn essentiële data om te analyseren en op grond daarvan specifiek beleid te kunnen maken en maatregelen te treffen. Op basis van statistieken en cijfers kan men beter op ontstane situaties anticiperen. Wat volgens de parlementariër thans lijkt te gebeuren is, dat men na het ontstaan van een bepaalde ongewenste situatie de toevlucht zoekt tot het nemen van drastische maatregelen, zoals lockdowns. En die drastische maatregelen op zich hebben ernstig negatieve gevolgen voor de economische bedrijvigheid in het land, en velen raken daardoor ook hun inkomen kwijt. Waar het bedrijfsleven alle moeite doet om het hoofd boven water te houden, wordt er een Covid-19 beleid gevoerd die de situatie juist moeilijker voor hen maakt.

Af van polariserende aanpak  

Parmessar is niet te spreken over de polariserende benadering bij de Covid-19 aanpak. Een ieder die enigszins kritiek heeft op het beleid of andersdenkenden worden gecriminaliseerd. Topdeskundigen trekken zich terug en specialistische medewerkers in de gezondheidszorg trekken weg.

De parlementariër benadrukt, dat zijn partij (NDP) geen voorstander is van dwang bij vaccinatie, doch raad een ieder aan die zich nog niet heeft laten vaccineren, dat wel te doen. Het beleid van de regering moet afstappen van de polariserende benadering naar deze groep toe. Men moet met deze groep mensen praten in de zin van dialoog om ze over de streep te halen. Hun bedreigende situaties voorhouden werkt niet. Ook de benadering in de kwestie van traditionele geneeskunde is verkeerd. Zaken moeten juist uit de taboesfeer gehaald worden. In plaats daarvan wordt er een negatieve sfeer rond deze vorm van geneeskunde gecreëerd. Met de huidige benadering wordt een affront gepleegd op een stukje eeuwenoude kennis van onze voorouders. Traditionele medicijnen zijn misschien inderdaad geen geneesmiddel tegen Covid-19, maar kunnen wel een boost geven aan het immuunsysteem bij gezonde personen. Parmessar zegt evenwel, dat het belangrijk blijft dat een ieder de bekende preventieve maatregelen in acht neemt om besmetting te voorkomen. Hij doet nogmaals een dringende oproep aan de regering om haar Covid-19 beleid om te buigen.

SS 

error: Kopiëren mag niet!