Start Project Klimaatvriendelijke Bosbouw 27 augustus in Paramaribo Zoo

In de Paramaribo Zoo vindt vrijdagochtend 27 augustus de officiële start plaats van het Klimaatvriendelijk Bosbouwproject, het Climate Smart Forestry-project (CSF). Dit project is een samenwerking van Conservation International Suriname, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), het REDD+ Suriname projectteam, de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), de lokale gemeenschappen en de private sector 

De lancering van het CSF-programma is een nieuwe stap in de continuering van jarenlang hard werk dat naar een hoger niveau getild kan worden. Suriname kan nu profiteren van een klimaatprogramma waarbij de resultaten een duurzame impact zullen hebben op de bosbouwsector, het milieu en de tribale en inheemse gemeenschappen. Het Climate Smart Forestry (CSF) project maakt het mogelijk dat Suriname duurzaam kredieten kan genereren uit haar bos door dit bosbouwprogramma. 

De launch van het project zal ook virtueel te volgen zijn. Volg hiervoor het Facebook-kanaal van Conservation International Suriname (@CISurname).

Achtergrondinformatie

De overheidsinstituten en ministeries hebben de nodige voorbereidingen getroffen om Suriname aan de bestaande bossen te laten verdienen (het REDD+ programma). Daarom zijn acties noodzakelijk  om de bosbouwsector zodanig in te richten op weg naar betere oogst-, sleep- en verwerkingsmethoden, waardoor het bos zo min mogelijk schade ondervindt. Dit ten voordele van Suriname als geheel en de lokale gemeenschappen in het bijzonder. Vooral de tribale en inheemse gemeenschappen zijn eeuwenlang goede rentmeesters geweest van het bos en we moeten samen ervoor waken dat niet-duurzame houtkapmethoden en niet transparante deals, die niet iedereen ten goede komen, een spoor van schade en ontreddering achterlaten voor toekomstige generaties. 

Nu kan het tij nog gekeerd worden door capaciteitsversterking en de introductie van duurzame houtkapmethoden. De daarmee gepaarde extra inkomsten uit het bos, inclusief het ontwikkelen van niet-hout-bosbijproducten (zoals oliën, medicinale planten) kunnen nu op een transparante manier ingezet worden voor hun eigen ontwikkeling als eigenaren van de gemeenschapsbossen. Aan dit project ging het Free Prior Informed Consent-proces vooraf, waarna door de betrokken gemeenschappen formeel ‘geen bezwaar’ aangetekend werd en waarbij ze medeuitvoerders zullen zijn. 

Met het CSF project kan Suriname, naast de houtproductie, eveneens geld genereren van buitenlandse financieringsmechanismen (waaronder REDD+). Alle samenwerkende partners kunnen CO2-emissies (uitstoot van koolstof) door bosdegradatie, die het gevolg zijn van niet-verantwoordelijke houtkap, vermijden of verminderen en een bijdrage leveren aan onze internationale klimaattoezeggingen. De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht hanteert voor de klimaatvriendelijke bosbouwmethode het ‘Reduced Impact Logging’ (RIL-C) -model, ondersteund door haar Sustainable Forestry Information System Suriname (SFISS). 

Klimaatvriendelijke bosbouw blijkt wereldwijd en volgens beproefde methoden één van de meest effectieve oplossingen voor verduurzaming van bosbouwactiviteiten, een snelle, kosteneffectieve mitigatie, een verbeterde gezondheid van ecosystemen en economisch rendement. 

De implementatie van een klimaatvriendelijk bosbouwprogramma zal Suriname en de regering helpen om praktische ervaringen op te doen met kritieke structuren en processen voor de implementatie van REDD+ en prestatiebeoordeling, inclusief mechanismen voor het delen van voordelen, monitoring en rapportage, koolstoffinanciering en het onderbrengen van haar carbonprojecten (waaronder het Carbonite project, een CI-project) en het uitvoeren van het nationaal REDD+ programma. 

Er zal gewerkt worden aan het ontwerpen van nationale strategieën en actieplannen met alle belanghebbenden. Na de fase van (additionele) capaciteitsopbouw en kennisoverdracht van toegepaste technologie zal er opschaling op  nationale schaal plaatsvinden.

Dit project luidt een nieuwe fase in en zal bijdragen aan een verbeterd bosbeheer, waar zowel de overheid, de gemeenschappen, de particuliere sector, nationale en internationale organisaties zich zullen inzetten om dit tot een daverend succes te maken voor Suriname en de wereldgemeenschap. 

error: Kopiëren mag niet!