Onderhandelingen regering en aannemers over schuldherschikking afgerond

Nadat ongeveer vier maanden geleden de eerste gesprekken gevoerd werden zijn de onderhandelingen inzake schuldherschikking tussen de regering en lokale aannemers succesvol afgerond. De ondernemers waren maandag op bezoek bij het ministerie van Financiën en Planning (zie foto), waar de laatste zaken zijn besproken, zo meldt de voorlichtingsdienst van de regering dinsdag 24 augustus.

Circa 100 miljoen US dollar aan schulden bij aannemers kon niet worden terugbetaald. Dat leidde tot het stopzetten van de meeste infrastructurele werkzaamheden.

Door de succesvolle schuldherschikkingsonderhandelingen kunnen enkele projecten weer opgepakt  worden. Onder andere de Oost-Westverbinding tussen Coronie en Nickerie die in een zeer deplorabele staat verkeert, wordt aangepakt.

De aannemers waarmee de regering heeft onderhandeld zijn The Kuldipsingh Group, Aannemingsmaatschappij Baitali NV, Tjongalanga NV, S. Main Transport NV, het Nationaal Uitvoeringsbedrijf NV (NUB) en aannemingsbedrijf Pahlad Suriname NV.

Het onderhandelingstraject tussen de regering en de schuldeisers had twee belangrijke sporen: de bestaande schulden die al een aantal jaren waren opgebouwd af te wikkelen en hervatting van de infrastructurele projecten. Wat het laatste betreft, is samen met het ministerie van Openbare Werken (OW) een nieuw werkplan opgesteld. 

Minister Achaibersing van Financiën en Planning liet weten blij te zijn met de schuldherschikking. Deze bestaat uit aangepaste rentes en looptijden, waardoor de druk op de overheidsfinanciën aanzienlijk is verminderd. 

Ook minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken was aanwezig. Hij zei ingenomen te zijn met de succesvolle afronding van de onderhandelingen. De bewindsman benadrukte dat het nodig was, omdat een goede infrastructuur cruciaal is voor de ontwikkeling van het land.

De aannemers lieten weten ernaar uit te kijken weer aan de slag te gaan. Met de grote droge tijd die nadert is het de ideale periode voor het uitvoeren van infrastructurele projecten.

error: Kopiëren mag niet!