Concept wetswijziging Rijbesluit e-bikes af

De wetswijziging van het Rijbesluit is af en is woensdag tijdens de vergadering van de Raad van Ministers en de Regeringsraad goedgekeurd. De conceptwet zal nu via de president zijn weg vinden naar de Staatsraad voor advies en commentaar. Na eventuele verwerking daarvan wordt het finaal concept bij de Nationale Assemblee ingediend voor behandeling en goedkeuring. Pas daarna zal de politie de wettelijke grondslag hebben om controlerend op te treden tegen e-bikes in het verkeer. 

Justitie en Politie-minister Kenneth Amoksi zegt dat het Rijbesluit een wet is, en dat wijzigingen daarin eerst ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan het parlement. Tijdens recente debatten in het parlement hebben enkele leden namelijk erop aangedrongen dat in afwachting op de wetswijziging een besluit zou kunnen worden geslagen, die de politie de bevoegdheid geeft om op te treden tegen e-bikes in het verkeer. 

De situatie van e-bikes in het verkeer begint uit de hand te lopen, met gevaar voor de gebruikers en andere deelnemers in het verkeer. Het zijn vaak jeugdigen die zich  van e-bikes bedienen in  het verkeer om de school te bereiken. Ouders kunnen de sterk verhoogde transport- en brandstofkosten niet meer betalen, en schaffen e-bikes aan voor hun kinderen. Die is qua aanschaf relatief goedkoper.

Aanpassing van het Rijbesluit met betrekking tot e-bikes houdt in hoofdzaak in dat deze type tweewielers volgens de wet als bromfiets worden aangemerkt. Dat betekent dat men minimaal 16 jaar oud moet zijn om ermee aan het verkeer deel te nemen. Het dragen van een valhelm is ook verplicht. Technische vereisten die volgens de wet voor bromfietsen gelden, zullen ook voor e-bikes gelden. 

E-bikes zullen ook verzekerd moeten worden volgens de Wet Aansprakelijkheid Verzekering (WAM).

SS

error: Kopiëren mag niet!